Nyheter

Bokstavsfasad och välisolerat tak på nya Hägerstenshamnens skola

Den gamla skolan skulle rivas men brann till stor del ned i april 2015. Höstterminen 2017 kom låg- och mellanstadieelever istället till den nybyggda Hägerstenshamnens skola vid Mälaren i sydvästra Stockholm.

– Den ligger helt fantastiskt (!), konstaterar Thomas Bergsell, pressansvarig på Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Hägerstenshamnens skola består av två huskroppar nära Mälarens strand i Hägersten, sydväst om Stockholms innerstad. Den nya skolbyggnaden på Selmedalsvägen med årskurserna 1-6 är tvåparallellig med plats för sammanlagt 380 elever. Mer än dubbelt så många som i den nedbrunna skolan.

Med andra ord ett välkommet tillskott i ett område med långvarig brist på skolplatser, skoltrångboddhet och provisoriska lokallösningar. Samt prognoser som fortsatt indikerar en ökad tillströmning av elever.

I Hägerstenshamnen har generalentreprenören Peab Sverige uppfört en skola med en vit fasad av betongelement – med ett nät av ingjutna bokstäver i betongen. Thomas Bergsell på SISAB beskriver den konstnärliga utsmyckningen som en ”bokstavsbricka” som och ger ett ”häftigt intryck ”på vägen in genom huvudentrén.

– Invändigt följer skolan våra krav och anvisningar på att det ska vara ljusa och tillgängliga lokaler. Med stora fönster, mycket ljusinsläpp och inslag av trä.

Ser du Mälaren från klassrummen?

– Ja! I alla fall från den del av byggnaden med klassrum som ligger kanske 40 meter från vattnet.

Välisolerat plåttak

Skolans tak med alla anordningar för taksäkerhet och avvattning är monterat av Plåtentusiasterna AB.

– En traditionell dubbelfalsad bandtäckning, preciserar Plåtentusiasternas aktive VD Kjell Hansson takmontaget på den nya skolan i Hägerstenshamnen.

Den här gången monterade dock plåtentreprenören från Haninge på PIR isolering, istället för direkt på ett underlag av trä.

– PIR isolerar otroligt bra. Som frigolit fast tio gånger bättre! Vi monterade det också. Det var första gången och en liten utmaning, tillägger Kjell Hansson.

Ett staket omgärdar skolområdet och den till huvudbyggnaden sammankopplade delen med idrottsundervisning. Idrottshallen går att stänga av för uthyrning på kvällar och helger, så att inte obehöriga kan ta sig in i själva skolbyggnaden.

Hela skolan med utemiljöer inryms för övrigt på en förhållandevis begränsad yta.

– Men arkitekterna och landskapsarkitekterna hittade en bra lösning. Med två skolgårdar som barnen kan delas upp på, olika lekplatser och en idrottsplan, avslutar pressansvarige Thomas Bergsell på SISAB.

FAKTA:

Tidplan: februari 2016-november 2017

Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Generalentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: Bo Nordström, Tengbom

Kostnad: 134 mkr