Nyheter

Oslagbar sjöutsikt över Stockholms inlopp

JM bygger 141 nya lägenheter i stadsdelen Dalénum på Lidingö i Stockholm. Det unika kajläget ger de boende i brf Kajtorget en fantastisk utsikt över vattnet.

 I linje med Lidingö stads hälsoprofil ska stadsdelen Dalénum skapa en så liten påverkan på miljön som möjligt. Den nya bebyggelsen kommer att bestå av lågenergihus. Tanken är också att det ska bli så lätt som möjligt för de boende i området att göra så kloka miljöval som möjligt som gynnar både människa och natur.

– Själva delområdet som Kajtorget ingår i kommer att utgöra kärnan i Dalénum och representeras av en stadsmässig kvartersstruktur med en arkitektonisk utformning som möter den befintliga industribebyggelsens kraftfulla tegelstruktur, förklarar Anna Jacobsén, projektledare, på JM.

Till sin hjälp att utforma projektet har man valt att samarbeta med ETTELVA Arkitekter AB. Man har på JM tidigare erfarenheter att arbeta med arkitektkontoret. Projektet tog sin början i april 2015 och beräknas vara klart till november 2018. Lägenheterna är från ett till sex rum och kök. Projektet tilltalar en bred målgrupp och passar så väl för ensamhushållet, det unga paret, barnfamiljen och det äldre paret som sålt villan.

– Lägenheterna beskriver Anna Jacobsén som ljusa och luftiga. De är byggda med en genomtänkt öppen planlösning med möjlighet att bygga om till en mer traditionell planlösning. Samtliga förses med minst en balkong eller uteplats.

I ett tidigt skede har köparna även kunnat göra olika tillval av ytskikt samt göra vissa förändringar av planlösningen. Till gemensamhetsutrymmena i fastigheten räknas ett underliggande garage med 118 parkeringsplatser och cykelrum som nås via husets hissar och trapphus. I källaren i varje trapphus finns också rullstols- och barnvagnsplats. De boende kommer även att ha tillgång till en gemensam gård med bland annat en mindre lekplats för barn, sittbänkar, hängmattor och grönytor. Asprojs Byggkonsulter har ritat plattbärlaget som levererats till projektet.

– Projektet har gått mycket bra och det har fungerat väl med vår uppdragsgivare Abetong och JM. Utmaningen i projektet har för vår del varit våningarna i källarplan då nivåskillnaderna varit många, förklarar Ida Vineld på Arosproj Byggkonsulter.

Allt som allt har man på företaget arbetat cirka nio månader i projektet med att bland annat dimensionera bjälklag och ta fram ritningar för armering samt upprätta ett plattbärlag på omkring 15 000 kvadratmeter. Man har även tagit fram 1 200 elementritningar och ritningar för trapphus och innergård.

– Det är ett stort projekt vilket gjort att vi arbetat med det under en längre tid vilket varit givande och kul. Arbetet har krävt stor noggrannhet och det är som alltid oerhört viktigt att vi blivit klara med alla tillverkningsritningar i tid för att inte på något vis försena projektet, fortsätter Ida Vineld som ser fram emot det färdiga resultatet.

Hon är inte ensam om det eftersom intresset för projektet varit mycket stort. Läget på Lidingö är uppenbart oslagbart med direkt anslutning till kaj och strandpromenad.

– Projektet utmärker sig eftersom det har ett unikt läge med direktkontakt med Saltsjön och utsikt över Stockholms inlopp. Det är kul att bidra till den nya stadsdelen Dalénum på Lidingö. Det kommer att bli en attraktiv stadsdel med arbetsplatser och bostäder, avslutar Anna Jacobsén.

Fakta:

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 6

Tidplan: September 2016- november 2018

Byggherre: JM Bostad AB

Arkitekt: ETTELVA Arkitekter AB

Kostnad: 140-180 Mkr