Nyheter

C.F. Møller Architects bygger nytt torn på prominent plats i Århus

Byggföretaget Olav de Linde och C.F. Møller Architects tillkännager planer på en 144 meter hög kontorsbyggnad som kommer att bli ett ljust och skulpturalt landmärke vid Århus hamn. Byggnaden förenar stadsliv och kulturhistoria med nya attraktiva kultur- och affärslokaler samt restauranger.

Världen över förvandlas gamla hamnområden till nya, levande stadsdelar med iögonfallande byggnader och nya mötesplatser för stadsborna. Århus är inget undantag, hamnen utvecklas rasande snabbt och nu tillkännager byggföretaget Olav de Linde och C.F. Møller Architects sina planer för ett nytt kontorstorn på adressen Mindet 6 i Århus, Danmark.

Integrerar gammalt och nytt

Utgångspunkt för tornet är en befintlig, historisk industribyggnad som vittnar om gamla tiders industri och kultur vid hamnen. Den imponerande byggnadsstrukturen bevaras och kompletteras med ett nytt torn som vävs samman med den befintliga byggnaden.Tornets grundgeometri tar sin utgångspunkt den befintliga byggnaden. Gammalt och nytt förenas i såväl den omgivande stadsmiljön som i själva byggnaden.

Den befintliga byggnaden består med alla sina historiska kvaliteter och får nytt liv genom att öppna sig mot omgivningen och skapa spännande möten både utomhus och inomhus. På den gamla byggnadens tak anläggs en helt ny takträdgård som är tillgänglig för allmänheten och rymmer en mängd olika platser för kulturliv och aktiviteter, t.ex. restaurang, orangeri och köksträdgårdar.

– Det har varit viktigt för oss att utveckla den gamla byggnaden och att öppna upp den så att den skapar ett nytt, levande område vid hamnen för stadens invånare. Det övergripande projektet kommer att skapa en helt ny, grön och dynamisk företagsmiljö i Århus som blir en del av stadens nya, rekreationsområde som sträcker sig hela vägen från hamnen till Marselisborgsskogen. På så sätt sammanför vi nytt och gammalt, stad och landsbygd liksom stadsbor och näringsliv, säger Olav de Linde, vd och ägare av byggföretaget Olav de Linde.

Ljust och smalt

Själva tornet är utformat som ett ljust och smalt, tredimensionellt och skulpturalt landmärke som med sina vertikala, gröna foajéer bidrar till både närmiljön och det större, urbana sammanhanget. Fasaderna är uppbyggda med en visuellt intressant och rumslig relief i ljus terrasso som är formade efter solens orientering. Fokus har legat på att säkerställa optimala dagsljusförhållanden, ostörd utsikt och ett bra inomhusklimat.

Byggnadens geometri med tre fribärande, vertikala foajéer och varierade fasader gör att byggnadens profil syns från alla håll med en karaktärsfull och strukturerad effekt i flera skalor. Platsens potential med närhet till stad och vatten, gynnsamma ljus- och utsiktsförhållanden samt ett byggnadshistoriskt sammanhang lägger grunden för en mycket speciell atmosfär och ett unikt projekt med en tydlig förankring i platsens industrihistoria.

Idéen och visionen har varit att skapa ett ljust och smalt torn som är integrerat med den befintliga byggnaden. Byggnaden orienterar sig åt alla håll och framstår som öppen och välkomnande runt om. Den skapar en attraktiv miljö för användare, stadsbor och staden genom att väva samman nytt och gammalt med öppenhet som en röd tråd. Projektet kommer tack vare tillgänglighet för allmänheten att bli en viktig katalysator för både staden och näringslivet.

Mindet 6 blir därigenom ett i staden integrerat landmärke och en framtida signaturbyggnad för Århus med en öppen och välkomnande profil. Närmast väntar en utfrågning om projektet i Århus kommun och förhoppningen är att byggprocessen kan inledas inom ett och ett halvt år.

Fakta om projektet

  • Omfattning: 35 500 m ² nybyggnation, 5 600 m ² befintlig byggnad. 

  • Byggherre: Byggföretaget Olav de Linde

  • Arkitekt: C.F. Møller Architects

  • Landskap: C.F. Møller Landscape

  • Ingenjör: Søren Jensen och SOM