Nyheter

Nytt stadskvarter vid Rosenlundsparken

Vid Rosenlundsparken växer ett nytt stadskvarter fram med nya bostäder, verksamhetslokaler och en trivsammare mer tillgänglig park.

Området kring Rosenlundsparken ska göras mer levande och innerstadslikt genom att komplettera stadsstrukturen med nya bostäder och lokaler med entréer i gatuplan. Ett annat mål är att förstärka Rosenlundsparkens gröna kvaliteter och utveckla dess funktion som attraktiv stadspark.

I den västra delen av Rosenlundsparken byggs ca 219 bostäder i flerbostadshus och en förskola med fem avdelningar. Stockholmshem bygger ca 129 hyresrättslägenheter och JM bygger ca 90 bostadsrättslägenheter. Bebyggelsen är ordnad som ett större stadskvarter och en fristående byggnad i parkens norra del med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Två nya lokalgator anläggs också, Bjällbogatan norr om det nya bostadskvarteret och Tidelius gränd på den södra sidan.

I samband med att bostadskvarteret byggs ska Rosenlundsparken kompletteras och förnyas. Syftet med upprustningen av parken är att öka möjligheten till lek och vidga de öppna gräsytorna.

Stockholmshem bygger projektets hyresrätter och JM projektets bostadsrätter.

Byggnation av bostadshusen pågår och beräknas bli klart 2019. Upprustningen av parken startar sommaren 2018.