Nyheter

Nu får Sjötorpsskolan i Huddinge en bättre skolgård

Paviljongen på Sjötorpsskolan kommer rivas och en permanent byggnad kommer att byggas för att göra plats för mellanstadium även på Sjötorpsskolan. I den nya byggnaden kommer förutom nya klassrum även finnas en NO-sal och en musiksal. Skolgården upprustas med bland annat två nya lekplatser, en bollplan och en samlingsplats som kan användas för t ex utepedagogik och skolavslutningar.

Skolan kommer att få en betydligt bättre arbetsmiljö både inne i byggnaden och utomhus. Dessutom kan vi utöka skolan med ytterligare 60 platser vilket, tillsammans med nya Engelska skolan i Länna, gör att utbyggnaden av skolplatser går i fas med de nya bostäder som planeras, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågorna.

– Det är mycket välkommet att Sjötorpsskolan nu kan få möjlighet att även ha mellanstadium, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden och fortsätter; Fritidsverksamheten kommer få bättre lokaler och Klubben, som i dagsläget finns på Östra grundskolan, kommer att få nya lokaler här.

Totalt kommer skolan få 60 nya platser och investeringen beräknas kosta 79 miljoner. Projektet påbörjas under 2019 och beräknas var klar 2021.