Nyheter

Dags för renovering av fasader i Kyrkbacken

Dags för renovering av fasader i Kyrkbacken. De elva husen i Brf Kyrkbacken i Solna genomgår en välbehövlig renovering. Nya tak, fönster, balkonger samt fasad får husen från 1973 att se ut som nya.

Det var 2014 som SEHED Fasad AB blev tillfrågade att genomföra den yttre renoveringen på Brf Kyrkbacken. Husen var eftersatta och var i stort behov av renovering. Själva byggprojekteringen drog igång under 2015.

Stort behov av en renovering

– Husen var i riktigt dåligt skick och det fanns även en del att anmärka på gällande själva byggmetoden. Man har förmodligen haft bråttom när man byggt vilket gjort att man inte alltid gjort de allra bästa valen när det gäller material, konstaterar Kent Isaksson på SEHED Fasad AB.

Projektet har delats upp gårdsvis och sammanlagt finns tre gårdar i Kyrkbacken med hus på mellan tre till fyra våningar. Just nu pågår renoveringen av husen runt den sista gården. Trots att alla ritningar inte stämt överens med verkligheten har projektet gått bra.

– Det är rätt vanligt att alla ritningar inte stämmer vilket kan leda till en del oförutsedda utmaningar. Men de har inte varit några större utmaningar att tala om i när det gäller Brf Kyrkbacken.

 Lång erfarenhet

Själva verksamheten startade i början av 1960-talet när Hed Fasad grundades. För åtta år sedan slog man ihop verksamheten med SE Puts & Murning som drivits sedan 1970-talet.

– Vi arbetar i olika projekt som generalentreprenör, totalentreprenör eller underentreprenör. Våra ledord är: produktions- och kostnadseffektivitet samt kvalitet med omsorg om miljö och etik.

Att vara lyhörd är en annan god egenskap som Kent Isaksson påpekar är oerhört viktig under alla projekt. Som i fallet med Kyrkbacken där de boende bor kvar i sina lägenheter under arbetets gång och området temporärt förvandlas till en byggarbetsplats. Som alltid finns det boende som är mer positivt inställda än andra men av erfarenhet vet Kent Isaksson att det stora flertalet blir nöjda när arbetet väl är slutfört.

Bra slutresultat

  – Husen blir jättefina och konstruktionen efter renoveringen är bättre än den var i ursprungligt skick. Kyrkbacken ligger strategiskt i ett fantastiskt område inbäddat i grönska med närhet till Hagalundsparken mellan Solna centrum och Solna station. Det här är ett boende att vara stolt över, avslutar Kent Isaksson.

FAKTA I KORTHET:

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna

Tidplan: 2015–2018

Huskroppar: 31

Lägenheter: 296
Byggherre: Brf Kyrkbacken i Solna

Projektledare: Riksförbundet Bostadsrätter I Sverige ek förening

Totalentreprenör: SEHED Fasad AB

Kostnad: ca 90 Mkr