Nyheter

Första spadtaget för byggstart av Glömstahallen

Onsdag den 13 juni kl. 14.00-15.00 tas första spadtaget för Huddinge Samhällsfastigheters bygge av Glömstahallen i Flemingsberg, en fullstor idrottshall med tillhörande sjuspelsplan, löparbanor, hoppgrop samt en parkering med 60 st P-platser. Projektet certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på energi.

Ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Malin Danielsson (L), Huddinge Samhällsfastigheters styrelseordförande Tomas Hansson (KD), Arconas affärschef Catrin Hansson och Glömstaskolans rektor Magnus Nyberg Blixt närvarar under spadtaget. På plats finns även Huddinge Samhällsfastigheters vd Henrik Örneblad och elever från Glömstaskolan.

– Glömstahallen och konstgräsplanen är till för eleverna i närliggande Glömstaskolan och föreningslivet i Huddinge, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter. Det känns mycket roligt att vi tillsammans med kommunen kommer att kunna erbjuda en miljöcertifierad fullstor idrottshall i området under nästa år.

Hög grönytefaktor
Glömstahallen byggs på en ängssluttning och ambitionen är att området efter byggnation ska ha en så hög grönytefaktor som möjligt. Hallens lågdelar kommer att ha sedumtak och fasaderna på högdelen förses med växtgaller för klätterväxter. Som avskiljning mellan idrottsplats och parkering anläggs en gabionmur med klätterväxter. Glömstahallen är ritad av Arcona arkitekter som även varit delaktiga i bygget av Glömstaskolan och man knyter ihop dessa byggnader arkitektoniskt med fasaddekorationer av corténplåt.

Byggnaden är på ca 1.800 kvadratmeter och omfattar en fullstor idrottshall samt en liten cafédel.

Glömstahallen beräknas vara klar augusti 2019.

Bild: Arcona