Nyheter

Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten hos TESAB

TESAB tar hållbarheten flera steg till. Att arbeta för miljömässig hållbarhet är nödvändigt för alla företag. De som levererar och installerar kylanläggningar måste enligt lag övergå till miljövänliga köldmedia. Men TESAB går avsevärt mycket längre än så.

HÅLLBARHET SKA KÄNNETECKNA all verksamhet, hos samtliga franchiseföretag i TESAB:s rikstäckande kedja av företag. TESAB har till och med skapat sitt eget koncept, som heter ”100 % Hållbarhet” och har egen logotyp. Och TESAB är den enda installatören i bran- schen som är medlem i organisationen ”Gröna Städer”.

Vi går längre än någon inom branschen. Vårt ansvar för hållbar- het ska genomsyra allt och vi engagerar oss till 100 procent, säger Dalida Matiros, försäljnings- och marknadsansvarig på TESAB.

Inom Tesab-kedjan handlar det inte enbart om miljömässig håll- barhet. Verksamheten ska också vara socialt, etiskt och ekonomiskt hållbar. Hur ska det då gå till?

– Under våren sjösatte vi ”100 % Hållbart” och redan i år ska detta arbetssätt föras ut till alla anslutna företag. De kommer att gå in- tensivutbildningar samt delta i kurser och konferenser. Kretsloppsanpassade arbetsmetoder ska förankras hos alla. De produkter och lösningar företagen levererar till sina kunder måste vara både framtidssäkra, miljömässiga och kostnadseffektiva, säger Dalida Matiros

FAKTA:

100% HÅLLBARHETSPOLICY ENLIGT TESAB:
• Minimera leverantörernas och kundernas klimatpåverkan • Arbeta för hållbar resursanvändning
• Gott ledarskap, trygg ekonomi
• Bra arbetsmiljö, utvecklande arbetsklimat
• Jämställdhet och mångfald
• Etisk syn på inköp av produkter och tjänster
• Mänskliga rättigheter
• Etiska affärsmetoder
• Lokalt samhällsengagemang
• Transparens mot kunder, medarbetare m.fl.

OM TESAB:

TESAB är en rikstäckande kedja med 23 företag som har verksamhet inom kyla, värme, energi och service.
Värmepumpar är en viktig produktkategori.
Företagen arbetar med att energioptimera anläggningar, se till att kunderna får rätt inneklimat och ge service. Till kunderna hör butiker, kyl- och frysanläggningar, kyllager, restauranger och storkök, men även processindustrier samt kontor som behöver komfortkyla.
TESAB-företagen deltar även sedan tidiga- re i gemensamma utbildningar och träffar; dessutom event och idrottsaktiviteter.
De olika företagen utbyter kunskaper och erfarenheter och delar ibland på uppdrag.

Bild: Dalida Matiros, försäljnings- och marknadsansvarig på TESAB.