Nyheter

Vårby udde ny marin stadsdel i Huddinge

Vårby udde blir namnet på den nya marina stadsdel som ska växa fram i Vårby i nordvästra Huddinge. Med cirka 2000 bostäder, parker, service och strandpromenad skapas en ny viktig entré till södra Stockholm.

Namnet Vårby udde anknyter både till områdets geografiska form och till dess läge. Dessutom finns en kulturhistorisk koppling, då ordet udde kan associeras med såväl namnet Huddinge som de uddungar som ursprungligen bodde i området – det vill säga ”på udden”.

– Framväxten av den nya stadsdelen Vårby udde är en del i utvecklingen av hela Vårby. Läget är fantastiskt med närhet till natur, rekreation, shopping i Kungens kurva och en växande arbetsmarknad i Flemingsberg, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

Vårby udde ska utvecklas till en ny stadsdel med cirka 2000 bostäder, parker samt offentlig och kommersiell service. Längs med stranden ska ett attraktivt stråk skapas och ge invånarna tillgång till vatten, strand och brygga. Dessutom finns rekreationsmöjligheter i det närliggande Gömmarens naturreservat.

Slutligt beslut om namnet fattas på kommunfullmäktige den 20 augusti.

Kort om projektet

Våren 2016 presenterade Spendrups ett bostadsprojekt som dels omfattade deras fastighet, dels en del av Huddinge kommuns intilliggande fastighet. Våren 2017 sålde Spendrups sina fastigheter på västra sidan av Vårby Allé till Magnolia bostad. Nu samarbetar Huddinge kommun, Magnolia bostad och Spendrups kring områdets framtida utveckling.