Nyheter

Nya Medborgarhuset: En tillgänglig byggnad

Ett hus för ”kropp, själ och bildning”. Syftet från invigningen 1939 gäller fortfarande. Men entréer, invändiga promenadstråk och nya installationer ska göra Medborgarhuset på Södermalm mer tillgängligt.

– Det är ett väldigt slitet hus. Vi hade en hel del problem innan det stängde. Det är verkligen dags att åtgärda, säger projektledare Karin Westling, Stockholms stad Fastighetskontoret.

Några månader försenat och i skuggan av upptakten till Andra Världskriget invigdes den 2 december1939 Medborgarhuset vid Medborgarplatsen på Södermalm.

Ett hus med bad, bibliotek, hörsalar och andra miljöer till fromma för stockholmarens utveckling som medborgare och människa.

Idag dras den snart 80-åriga byggnaden med ett stort renoveringsbehov.

– Det har gjorts en del renoveringar, men mest begränsade insatser, säger Karin Westling på Stockholms stad Fastighetskontoret.

Hon pekar på den i simbassängen svårt angripna betongen med ”ganska mycket armering i dagen”. På att dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö ”inte går att uppfylla som huset ser ut idag”.

Den bristande tillgängligheten gäller även intrycket exteriört.

– Du ser inte direkt hur du ska ta dig in till de olika verksamheterna. Du upplever nästan huset som en barriär. Med små ingångar, stora fasader och jättetrappor upp från Medborgarplatsen.

Det första spadtaget på ett omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt – även det lite försenat – togs den 22 februari i år 2018.

– Vi upptäckte saker i huset som gjorde att vi behövde mer pengar, som krävde nya politiska beslut.

Ny huvudentré

För skapa ett mer inbjudande Medborgarhus görs en för husets olika verksamheter ny gemensam entré från Medborgarplatsen. Placerad mellan de stora trapporna från Medborgarplatsen, som nu är badets entré.

– Det här kommer vi att tydliggöra så mycket vi bara kan.

Den tidigare huvudentrén låg en våning upp ovanför trapporna.

I det ombyggda Medborgarhuset kommer den nya huvudentrén att kompletteras med ny ingång från tunnelbaneplanet i Medborgarplatsens tunnelbanestation.

Husets exteriör är blåklassad, i dagligt tal k-märkt och får i stort sett inte ändras. Något som påverkat utrymmena för det helt och hållet nya ventilationssystem som utgör en central del av projektet. Ventilationsutrymmen och fläktrum på taket blir nu mindre än vad som från början var tänkt.

– Det påverkade helt enkelt husets utseende för mycket.

Att via allmänna utrymmen och promenadstråk inne i huset kunna röra sig mellan olika verksamheter är annan mycket viktig förändring.

Tidigare var du exempelvis tvungen att lämna byggnaden för att ta dig från bibliotek till simhall.

– Det här kommer vi att ändra på.

Medborgarhusets hårt utnyttjade byggnadsstomme är en konstruktionsmässig utmaning i projektet. Detta i ett hus som består av tre sammanbundna flyglar med olika våningsfördelning. Där exempelvis simbassängen visat sig vara en del av flyglarnas stabilisering.

– Det gör att vi har ganska svårt att sy ihop det här med håltagning och schakt för ventilation och installationer.

Nya Medborgarhuset

På grund av pågående arbeten är Medborgarhuset vid Medborgarplatsen, nu instängt på tre sidor. Till sommaren 2018 pryds dock byggplanket mot Medborgarplatsen av ett konstverk.

Förutom Stockholms stads verksamheter med bad, gym, idrottshall, bibliotek och kulturskola kan som tidigare – även om inget nytt hyreskontrakt är skrivet våren 2018 – även studieförbundet Sensus komma tillbaka som hyresgäst i nya Medborgarhuset.

Lägg till en del kommersiella verksamheter som restauranger och annat.

Vad ser du själv – projektledare Karin Westling – med spänning mest fram emot när nya Medborgarhuset slår upp dörrarna sommaren 2020?

– Hur medborgarna kommer att ta emot det här. Kommer det att fungera som vi tänkt oss med folk som rör sig runt i huset?

FAKTA I KORTHET:

Renovering-ombyggnad Medborgarhuset, Medborgarplatsen.

Tidplan: februari 2018 – juni 2020

Byggherre: Stockholms stad Fastighetskontoret

Generalentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor AB

Kostnad: 1000 mkr