Nyheter

Ungdomslägenheter färdiga för inflyttning i Rikstens Friluftsstad

Totalt 37 nya ungdomsbostäder är sommaren 2018 klara för inflyttning i Tullinge, Botkyrka, i södra Stockholm.

– Vi hade en befintlig byggrätt på fastigheten som vi ville utnyttja och redan cirka 150 lägenheter i närområdet. En förvaltningsvolym som är okej för området, säger nyproduktionschef Rikard Norström på byggherren Willhem Stockholm AB.

Fastighetsägaren och byggherren Willhem Stockholm AB:s nyproducerade ungdomsbostäder i södra Stockholm ligger närmare bestämt i Rikstens Friluftsstad. En gång området för Tullinge flygplats som Botkyrka kommun började bebygga med bostäder år 2006.

Numera planeras totalt 3000 nya bostäder i Rikstens Friluftsstad fram till år 2030.

Ungdomsbostäderna som Willhem Stockholm byggt är för personer mellan 18 och 25 år, i vissa fall upp till 30, och står i bostadsförmedlingens bostadskö för stockholmsregionen. För hyreslägenheter på för det mesta 20-40 kvadratmeter med relativt låg hyra.

– Den primära målgruppen som är intresserad av att hyra ett boende här är förmodligen studenter eller singelhushåll som första gången ska in på bostadsmarknaden, säger Willhems nyproduktionschef Rikard Norström.

En begränsad byggyta och strikt detaljplan om harmonisering med omkringliggande bebyggelse påverkade de ekonomiska förutsättningarna för byggprojektet. Vilket bidrog till att byggherren Wilhelm valde att satsa på en återhållen byggnad med ungdomsbostäder och många små lägenheter.

– I vårt ursprungsförslag hade vi även ritat in vindslägenheter med takkupor. Men det fick vi nej på, eftersom det inte fanns sådana på de gamla kasernbyggnaderna i närheten.

Lätt träbyggnad          

Rikstens nya byggnad med ungdomsbostäder har stomme, utfackningsväggar och fasad i trä. Det handlar med andra ord helt och hållet om en träkonstruktion och utgör i det avseendet också en ny och värdefull erfarenhet för byggherren Willhem.

– Det medförde en del nya utmaningar i form av brand, ljud med mera, men innebar också en massa fördelar. Framförallt miljövinsten att bygga i trä med lägre koldioxidutsläpp i produktionsfasen.

Hade nyproduktionschefen Rikard Norström och Willhem fått sin vilja igenom hade ungdomsbostäderna i själva verket blivit än mer miljövänliga.

– Vi försöker ligga i framkant med ny teknik och hade gärna sett solceller på taket. Men det var inte möjligt att genomföra denna gång.

Riktigt allt är dock inte av trä. Byggnaden har en isolerad grund med kantelement och betongplatta på mark. En entreprenad som markentreprenören Svensk Husgrund utan problem ansvarat för

– Det var väldigt lätt att bygga härute. Bra mark med berg strax under och bra bärighet. För ledningsarbetet var det en del sprängningar, men det är sådant vi gör hela tiden, säger Göran Helmers, ägare och vd för Svensk Husgrund.

Hur påverkas grunden av att det rör sig om en träbyggnad?

– Framförallt på ett sätt. Eftersom det är en träkonstruktion så är den lätt. Då kan du ha en mer isolerad grund och mindre betong.

Uthyrt

De nya och nu färdigställda ungdomsbostäderna i Rikstens Friluftsstad har preliminär inflyttning av hyresgäster den 15 juli 2018.

– Det är så gott som fullt uthyrt, säger nyproduktionschef Rikard Norström, Willhem Stockholm AB.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad, ungdomsbostäder, Tullinge, Botkyrka

Tidplan: september 2017–juni 2018

Byggherre: Willhem Stockholm AB

Totalentreprenör: REOMTI Bygg AB

Arkitekt: Vegesack Arkitekter AB

Kostnad: 50-70 mkr