Nyheter

ICA flyttar till nytt huvudkontor i Solna

Med spridd ledningsverksamhet på olika adresser i Solna och Sundbyberg har ICA Gruppen saknat ett samlat huvudkontor i Stockholmsregionen. En ny kontorsbyggnad i Solna Business Park och ett 12-årigt hyresavtal med byggherren och fastighetsägaren Fabege innebar en radikal förändring.

– ICA har kunnat påverka det mesta av utformningen.  Vi har haft en god dialog, säger Fabeges projektchef Per Lindgren.

Byggnaden med ICA:s nya skräddarsydda huvudkontor ligger i kvarteret Signalen 3, på östra sidan av järnvägen mittemot Mall of Scandinavia i Arenastaden i Solna. Sju våningar hög med en fasad – utformad av Fojab Arkitekter – i ljust skivmaterial av Equitone och plåt.

Kontorsbyggnaden består i själva verket av tre sammanhängande huskroppar, som knyts ihop av tre ljusgårdar klädda med träpaneler i vitt och träfaner.

– En vacker yta som även tjänar som absorbent för god ljudmiljö, säger projektchef Per Lindgren på Fabege.

Ljusa, nordiska material präglar hela huvudkontoret. Med trä- eller keramiska golv på gemensamma ytor.

– Ledorden för materialvalet är robust och ärligt.

Av en bruttoyta på totalt drygt 40 000 kvadratmeter lägger ICA Gruppen beslag på 23 000 kvadrat, exklusive verksamhetslokaler och garage i källarplanet.

– ICA:s verksamhet kretsar till stora delar runt mat, varför det finns ett flertal funktioner runt detta.

Större delen av entrévåningen består av olika typer av kök. Här tillagas lunch, utbildas personal och testas mat i sensorikrum – det vill säga särskilda miljöer för bedömning av smak- och doftupplevelser.

Första våningen en trappa upp i byggnaden domineras av sammanträdesrum. Högre upp i huset är aktivitetsbaserade arbetsplatser placerade.

Mötesplatser

Det nya huvudkontorets matsalar och mötesplatser är utformade så att kontorets medarbetare i största möjliga utsträckning är vända mot varandra med ögonkontakt. En bärande tanke som byggherren Fabeges anlitade Reflex Arkitekter arbetat efter i samarbete med hyresgästen ICA:s arkitekter, TEA.

– ICA har haft en önskan att skapa ett kontor som förenklar samarbete och stimulerar till spontana möten. Som ska stötta varierande arbetssätt och behov.

Inflyttningen till ICA:s nya huvudkontor är planerad till första kvartalet 2019.

Vad är då viktigaste lärdomen av projektet Signalen med ICA:s nya kontor och NCC som byggentreprenör i Solna Business Park, Arenastaden.?

– Att det har varit en framgångsfaktor att ha med både en engagerad entreprenör och en väl förberedd hyresgäst redan från första skiss fram till inflyttning, avslutar Fabeges projektchef Per Lindgren. 

Fakta

Projekt: Nybyggnad, ICA:s huvudkontor, Signalen 3, Solna Business Park, Arenastaden

Kommun: Solna

Byggherre: Fabege Storstockholm AB

Bruttoyta: 40 000 kvm, varav ICA:s huvudkontor inklusive garage drygt 80 procent.

Hyresgäst: ICA Sverige AB

Byggnadsentreprenör: NCC Sverige AB

Ventilation: Seveko VVS Konsult AB

Arkitekter: Reflex Arkitekter AB, TEA, Fojab Arkitekter AB

Tidplan: 2016-05-01–2018-10-01

Värde: 1 MdKr