Nyheter

Omgjort kontorshus anpassas till Sundbybergs småskaliga centrum

I centrala Sundbyberg har Fabege byggt om och utökat ett befintligt kontorshus med ytterligare fyra våningsplan. Första hyresgästen i det nya Grand Central är Migrationsverket som flyttar in till hösten 2018.

– Ett modernistiskt hus som var väldigt introvert. Vi har med ombyggnaden vänt det till att bli mycket mer utåtriktat, säger ansvarige arkitekten Peter Walker, Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU.

Det befintliga kontorshuset i centrala Sundbyberg, uppfört 1964, fyller hela kvarteret Orgeln. Entréerna till den kvartersstora byggnaden är från Sturegatan respektive Järnvägsgatan.

Det nu om- och tillbyggda kontorshuset Grand Central var redan från början uppdelad i två dominerande volymer i modernistisk stil.

Med Tipstjänst, Åhléns föregångare EPA och Försäkringskassan som några av de gångna decenniernas största hyresgäster.

– Det fanns två huvudutmaningar. Att få byggnaden att sitta rätt i Sundbybergs centrum, som är småskaligt. Den andra utmaningen är att få en levande gatumiljö, säger arkitekt Peter Walker.

Resultatet är ett hus klätt med fasader av bland annat taktila material, kommersiella skyltar och skyltfönster till lokaler med publik användning i bottenvåningarna.

Kontorsbyggnaden har därtill getts nya välkomnande entréer, ljusgårdar plus en takterrass med utsikt över Sundbyberg.

Ljusgårdarna kommer att fungera som mötesplatser för såväl medarbetare som besökare. Ställen där byggnadens människor kan hitta allt från en lugn vrå att arbeta i till en naturlig träffpunkt för att utbyta idéer.

Kontorsbyggnaden har nu stora, flexibla kontorsplan för ändamålsenlig och flexibel inredning och möblering. Lägg till bra ljusinsläpp för dagsljus.

Ny ventilation och övrig installation av den senaste tekniken är självklara inslag vid en genomgripande om- och tillbyggnad av ett kontorshus från tidigt 1960-tal.

Sedumtak och laddstolpar

Byggprojektet i kvarteret Orgeln har tagit sikte på att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREAM-SE, nivå ”Very Good”.

Det betyder bland mycket annat…

+ sedumtak för minskad påverkan på stadens dagvattensystem,

+ventilation som automatiskt styrs efter person- och värmebelastning,

+ laddstolpar och parkering för elbilar och cyklar med tillhörande omklädningsrum i huset.

Den närbelägna konferensanläggningen Summit och Fabeges eget servicecenter i närområdet är värdefulla komplement för de hyresgäster som efter sommaren 2018 börjar fylla den nya om-och tillbyggda kontorsbyggnaden Grand Central i kvarteret Orgeln i centrala Sundbyberg.

FAKTA I KORTHET:

Om- och tillbyggnad av kontorshus i centrala Sundbyberg

Tidplan: april 2016-juni 2018

Byggherre: Fabege Orgelspelet AB

Totalentreprenör: Allegro Projekt AB

Arkitekt: BAU AB

Kostnad: 944mkr