Nyheter

Oscar Properties sålde till Erik Selin – grannarna rasar

Erik Selin har köpt Oscar Properties-Oscars grannhus på Djurgården – framför näsan på hyresgästerna. Dessa hävdar förköpsrätt, medan Erik Selin säger sig inte ha informerats om hyresgästernas intresse, skriver Dagens Industri idag.

Mig veterligen har de inte förköpsrätt i den affären, säger Oscar Engelbert till Dagens Industri om  sitt skäl till varför hyresgästerna inte tillfrågats.

Erik Selin säger vidare att Skandrenting betalar med riktiga pengar, alltså inte med någon fordringsnedskrivning. Några fler fordringar på Oscar Properties har Skandrenting enligt Oscar Engelbert heller inte.

Erik Selin säger sig inte känna till hyresgästernas intresse av att köpa fastigheten.

Den 13 maj skrev Svenska Dagbladet att Erik Selin och Oscar Engelbert inte gör affärer med varandra längre, eftersom Oscar Engelbert var betydligt mer riskbenägen än den Göteborgsbaserade fastighetsinvesteraren.

Erik Selin säger att bilden stämmer, men vill inte dramatisera detta:

– Man kan ha olika syn på vilken risk man vill ta, det finns inget rätt och fel i det. Det är ingen värdering, utan mer ett konstaterande – det kan vara olika faser i olika bolagsbyggen när det är mer logiskt att ha högre risk och någon annan kanske vill ha lägre, säger han till Dagens Industri.