Nyheter

Svanen finns nu på Flüggers utomhusfärger

I hela Norden finns en stark efterfrågan på Svanenmärkta byggnader. Lägenheter, bostäder och daghem har mer än fördubblats på bara två år. Samma efterfrågan upplever Flügger som nu lanserar en Svanenmärkt utomhusfärg och ett stort antal utomhusprodukter, godkända för Svanenmärkt byggande. 
 
Enligt en beräkning utförd av Miljömärkning Danmark, som ansvarar för den officiella nordiska miljömärkningen, finns det idag mer än 4000 Svanenmärkta byggnader i Skandinavien, och mer än 7000 nya kommer. Efterfrågan på Svanenmärkta produkter som används vid byggen har lett till att Flügger bland annat har vidareutvecklat företagets utomhusserie Wood Tex med det i fokus. 
 
Under de senaste åren har vi gjort en resa i vår produktutveckling, där vi kontinuerligt arbetar för att förbättra våra produkters miljöprofil. Vi är därför glada att vi nu kan möta kunder som har sökt produkter för Svanenmärkta byggnader, och därigenom vara med och bidra till att det byggs mer miljövänligt. Det gör vi nu med Wood Tex-serien, där alla produkter har godkänts för Svanenmärkt byggande, säger Jens Åkerström, teknisk supportchef i Flügger AB.  

Kunderna kontrollerar produktutvecklingen 
Målare och konsumenter i hela Norden har ökande förväntningar på att utomhusfärgen är både miljövänlig och hållbar. Därför är det också kunderna som befinner sig i centrum när Flügger arbetar med produktutveckling. Kunderna hjälper till att testa produkterna på vägen och ge feedback för vidareutveckling. 
 
I synnerhet har det varit viktigt för kunderna att utomhusfärgen torkar snabbt så att de kan avsluta målningen av trähuset snabbare. Flügger har därför fokuserat på att utveckla den nya Wood Tex-serien. 
 
– Vi är ständigt medvetna om att förena produktens funktion och miljöaspekten. Våra utomhusfärger måste bevara träet i generationer samtidigt som det är viktigt att miljöpåverkan är så minimal som möjligt. Wood Tex visar att dessa saker kan gå hand i hand, säger Jens Åkerström. 

 
Flügger har bland annat arbetat med en ny fungicidteknik i Wood Tex-serien. Tekniken minskar miljöpåverkan samtidigt som den ger en bättre och långvarig effekt mot påväxt på behandlingsytan. Det förklarar Jens Åkerström: 
 
– Svampmedlen, fungiciden, är inkapslade och frisläpps under fuktighetsperioder, och bara där det finns ett behov av att skydda ytan mot påväxt. När det är torrt, behöver det inte skyddas, och fungiciden är inkapslad i färgfilmen. På så sätt uppnår vi effektivare och längre skydd mot påväxt. Det gynnar både träet och miljön. 
 
 
Svanen och Svanenmärkningen är vägen framåt 
Ett särdrag för Svanenmärkt byggande är strikta krav på miljö- och hälsoskadliga ämnen i både byggmaterial och kemiska produkter. 
 
– Alla våra produkter i Wood Tex-serien är registrerade i databasen Nordic Product Building Material. Det innebär att produkterna kan komma att användas i tusentals framtida Svanenmärkta byggnader, vilket bidrar till att stärka den cirkulära ekonomin inom byggbranschen, säger Jens Åkerström. 

Två av produkterna i Wood Tex-serien blir nu Svanenmärkta. Detta gäller för den nyligen lanserade Flügger 07 Wood Tex Matt, som är en täckande utomhusfärg som finns i svart, rött och vitt. Den andra Svanenmärkta utomhusprodukten är Flügger 05 Wood Tex Uteakrylat, som är en snabbtorkande och robust utomhusfärg som nu finns i flera nyanser med Svanenmärkning.  
 
Enligt Jens Åkerström är nästa steg att de övriga Wood Tex-produkterna är Svanenmärkta år 2019, såväl som att Flügger arbetar för att öka utbudet av Svanenmärkta produkter för inom- och utomhusbruk i alla produktkategorier där det är möjligt.