Nyheter

Modell för nygamla salustånd på plats i Östermalms Saluhall

Renoveringen av Östermalms Saluhall går framåt steg för steg. Försommaren 2018 är en mock-up modell av trä i skala 1:1 – föreställande en framtida saluplats – monterad på det mer än 100 år gamla saluhallsgolvet.

– För att testa mått, utseende och att allt stämmer antikvariskt med den ursprungliga tanken bakom Östermalmshallen, säger projektledare Olle Henriksson, Stockholms Stad Fastighetskontoret.

Våren 2018 har RSG:s innovativa byggnadsställningar från leverantören Layher gjort det möjligt att i Östermalms Saluhall utföra renoveringsarbeten på golvnivå för butiker och saluhallsstånd parallellt med tak- och väggarbeten.

– Nu ska ställningarna tas ned och sedan ska vi fortsätta med installationsarbetet.

Det förklarade projektledare Olle Henriksson i slutet av maj månad. Samtidigt som han meddelade att utförligare information om hur den genomgripande renoveringen av saluhallen fortskrider när det gäller tidtabell, invigningsdatum och annat är att vänta efter sommarsemestrarna i augusti 2018.

Mattempel

Östermalms Saluhall har varit ett mattempel och en institution på Östermalm i mer än 100 år. Det har inte gått obemärkt förbi.

Vid det här laget behöver det mesta bakom den ståtliga tegelfasaden bytas ut eller rustas upp.

Som nya stammar, ledningar och installationer för vatten, avlopp, elektricitet, ventilation, sprinklers och mer därtill.

Det exempelvis nya saluhallsgolvet blir källarplanets tak, som i och med golvbytet ökar med tre decimeter på höjden. Vilket i sin tur medverkar till att källarplanets hittills undermåliga och trånga utrymmen för råvaror och tillagning kommer att klara dagens myndighetskrav för hantering av livsmedel.

Som 1888

Den mock-up modell av en saluplats som nu är uppmonterad blir utgångspunkt för de torgstånd som kommer att avlösa varandra längs den nygamla saluhallens sidor. Så som det en gång såg ut när Oscar 11 invigde Östermalms saluhall år 1888.

FAKTA:

Renovering och ombyggnad av Östermalms Saluhall.

Tidplan: februari 2016-hösten 2018

Byggherre: Stockholms stad Fastighetskontoret, projektledare Olle Henriksson.

Extern projektledare: Projektbyrån Stockholm AB, projektledare Thorbjörn Hallmans.

Entreprenadform: Delad (CM)

Byggentreprenörer: Lindqvist Bygg AB, C & D Snickeri AB, BTH Bygg AB,

BM Byggmontage AB

Kostnad: 650 mkr