Nyheter

RW Bostad erhåller bygglov för bostadsutveckling på Ingarö i Värmdö kommun

På Ingarö nära Brunns centrum kommer RW Bostad i naturnära område utveckla cirka 150 bostäder i form av parkvillor och flerbostadshus.

Bostäderna kommer att uppföras i etapper med en blandning av bostadsrättsprojekt och hyresrättsprojekt primärt för seniorboende. Etapp 1 består av fyra flerbostadshus där varje huskropp omfattar fyra våningar fördelat på 16 bostäder med en bruttoarea om totalt cirka 1 400 m2 per huskropp, totalt 64 bostäder och 5 600 m2 bruttoarea. RW Bostad har nu erhållit bygglov för etapp 1. Förberedande iordningställande av mark pågår och produktionsstart av byggnaderna beräknas ske under hösten 2018 med inflyttning under sista kvartalet 2020.

– Ett spännande projekt med en blandning av parkvillor och flerbostadshus i en skärgårdsmiljö i direkt närhet till centrala Brunn och bussförbindelser, säger Marcus Hamberg, VD för RW Bostad.

För mer information eller intresseanmälan vänligen besök www.vargbacken.com