Nyheter

NSK löser problem med lagerhaveri vid betongrörsanläggning

På grund av regelbundna lagerhaverier på bladstödet i en betongrörsmaskin, vilka orsakade 8 timmars driftstopp varje gång, vände sig ett brittiskt företag till NSK för hjälp.

Som ett led i NSK:s AIP Value Added Program, granskade ett team tekniker tillämpningen och upptäckte att betongstoft i lagren var orsaken till problemet. För att uppnå en längre livslängd rekommenderade NSK byte till företagets Molded-Oil-lager med DDU-tätning. Tack vare bytet har livslängden fyrfaldigats från 2-3 månader till 12 månader, vilket motsvarar över 38 000 euro per år i insparade stilleståndskostnader.

Det fina damm som produceras vid skärning eller slitsning av betongrör kan vara extremt skadligt för standardskärmade spårkullager. Damm hamnar bakom tätningen och förorenar smörjfettet, vilket kan visa sig mycket dyrbart.

NSK:s AIP är utformat för att göra drift och underhållsprocesser mer effektiva och lönsamma genom att spara pengar vid varje mervärdessteg. Erfarna NSK-specialister använder beprövade metoder för att utveckla den perfekta lösningen för varje specifik tillämpning, jobba med kunden och ta hänsyn till varje detalj.

Vid den brittiska betongrörsanläggningen visade sig rekommendationen att ersätta befintliga skärmade spårkullager med NSK:s MO-lager vara mycket framgångsrikt. MO-lager finns som en del av ett omfattande sortiment för att nå längre livslängd i hårda industrimiljöer. Smörjmedlet (oljeimpregnerat polyofinharts) i lagren ligger hållbart inneslutet i ett fast bärarmedium.

Dessutom släpps smörjmedlet bara långsamt ut, vilket säkerställer att tillräcklig smörjning upprätthålls under en lång driftstid.

Det är viktigt att nämna att införandet av en DDU-tätning för tillämpningen vid betongrörsanläggningen ger skydd mot intrång av damm som uppstår vid slitsbearbetningen. Faktum är att tester över en tolvmånadersperiod inte visade några som helst haverier.

Tidigare hade företaget fyra haverier per år innan MO-lagren infördes, vilket resulterat i minskade kostnader för driftstopp och besparingar på 38 400 euro årligen.