Nyheter

Christian kom tillbaka

Christian Forslind jobbade tidigare som arbetsledare på Sh bygg, och då främst på Arlanda med de löpande projekten i Sh:s ramavtal med Swedavia.

Christian fick dock ett jobberbjudande från ett annat företag och han bestämde sig för att testa på ett nytt steg i karriären. Ibland behöver man helt enkelt testa sina vingar för att veta vad man har och vad man kan komma att sakna. Christian kände nämligen omgående att det inte blev så som han hade tänkt sig.

När han så fick ett telefonsamtal från Sh med ett erbjudande att komma tillbaka var han inte sen till att tacka ja.

– Det var helt enkelt inte bättre någon annanstans så därför behövde jag inte någon längre betänketid för att åter tacka ja till att jobba på Sh. Det som är Sh:s styrka är den familjära känslan och att beslutsvägarna är korta, säger Christian, som åter antagit rollen som arbetsledare, dock inte på Arlanda.

– Nu arbetar jag främst med våra projekt inom ramavtalet med Sollentuna kommun och Sollentunahem. Jag är också på projektet med Märstastråket samt ett skolprojekt, avslutar Christian.