Nyheter

Allt fler olagliga byggsäckar anmäls till Stockholms stad

Nu har trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tröttnat, skriver stockholmdirekt.se

Det krävs ett särskilt polistillstånd som är avgiftsbelagt för att ställa ut byggsäckar på gatorna. Men trots det fortsätter olagliga säckar att dyka upp mitt i gatan, och ibland står de kvar i veckor eller till och med månader.

Säckarna innebär en trafikfara om de hamnar i cykelbanor och är även en säkerhetsrisk för till exempel funktionsvarierade när de står på trottoarer.

– Som det är idag får vi veta att de står i vägen, genom att folk anmäler. Sedan kan vi som stad inte göra så mycket. Jag tycker att staden borde ha mandat att åtgärda sådant här direkt, men som det är idag är det polisen. Det krävs ett riksdagsbeslut för att ändra på det, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till stockholmdirekt.se

Vid sammanträdet i trafiknämnden i juni togs problemet med säckarna upp, och ett förslag om att ett nytt krav ska ställas på dem äger säckarna. Namn och adress på säcken ska om förslaget går igenom bli ett krav i de lokala ordningsföreskrifterna.

– Nu krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att det ska bli verklighet. Det gör det lättare att komma åt de ansvariga. Sedan har jag för avsikt att kalla till mig representanter från byggbranschen och ha ett möte om hur vi kan lösa det här problemet, avslutar Daniel Helldén.