Nyheter

Tre bostadshus vid Diamantbacken och Kristallvägen

Peab bygger tre bostadshus med sammanlagt 118 bostadsrättslägenheter. Planområdet ligger vid kvarteret Månstenen längs med Diamantbacken och Kristallvägen, nära Solbergaskogen.

118 nya bostäder vid Solbergaskogen

Peab planerar att bygga tre bostadshus med totalt 118 lägenheter längs Diamantbacken och Kristallvägen nära Solbergaskogen. Den nya bebyggelsen anpassas till området 1950-talskaraktär. De nya bostadshusen ska placeras så att natur och ekologi bevaras och så att Solbergaskogen även i fortsättningen möter gatan.

Solbergaborna och andra ska även i fortsättningen på ett tydligt och enkelt sätt kunna ta sig in i Solbergaskogen från Kristallvägen. Sedan tidigare finns en inspektionsväg i området som går till den nybyggda kraftstationen i Solbergaskogen. Vägen kommer att flyttas söderut, men förtydligas som entré in i skogen.

De nya husen byggs med två underjordiska garage med totalt 38 parkeringsplatser.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i mars 2015.

  • Byggnationen påbörjas under vår/sommar 2019.

  • Första inflyttning är planerad till 2021.