Nyheter

M: Stockholm och Sverige behöver en Arlandaförhandling

Stockholmsregionens liksom hela landets konkurrenskraft är beroende av Arlandas möjligheter att växa och utveckla bättre flygmöjligheter till och från Stockholm. Därför krävs både möjligheten att bygga fler landningsbanor, utveckla kommunikationerna till och från Arlanda liksom att förbättra infrastrukturen i anslutning till flygplatsen.

Moderaterna vill därför i likhet med Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen inrätta en tredje stor förhandling som ska gälla just Arlanda – en Arlandaförhandling.

– Stockholmsregionen växer och våra flygförbindelser måste värnas, de är otroligt viktiga för jobb och tillväxt. Arlanda har också en stor utvecklingskraft att ta tillvara med prognoser om att antalet passagerare kommer fördubblas de kommande 20 åren, säger Irene Svenonius (M) finanslandstingsråd.

– Ska detta vara möjligt behövs inte bara tal om en fjärde bana, utfästelser om fler internationella direktlinjer och planer på investeringar i förbättrade, smidiga och effektiva gods- och persontransporter på spår och väg till och från Arlanda. Utan att det blir skarpt läge och en regelrätt förhandling kommer till stånd, fortsätter Irene Svenonius.

– När den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 saknades dessutom alla tidigare diskuterade satsningar för att stärka Arlanda. Direkt efter valet måste nästa regering därför ta detta initiativ för jobb, tillväxt och utveckling i såväl Stockholm som i hela Sverige, avslutar Irene Svenonius.

Former och ingångsvärden:
Arlandaförhandlingen ska bygga på formerna för den tidigare Stockholms- och Sverigeförhandlingen och ta sin utgångspunkt i några för Moderaterna självklara ingångar:

1. Flygskatten ska avvecklas.Flygskatten är en dålig skatt med små miljöeffekter som redan idag tvingar bort flyglinjer från Stockholm. Dessutom skadar flygskatten allvarligt Stockholms konkurrenskraft.

2. Stockholms flygkapacitet behöver utvecklas inte avvecklas.Stockholmsregionen behöver utvecklad flygkapacitet för att klara behoven av kommunikationer med övriga Sverige samt vår omvärld. Ett bevarande av Bromma flygplats utgör här en viktig del i arbetet för tillväxt, utveckling och jobb i hela Sverige och ska inte ställas mot Arlandas utveckling.

3. Arlanda flygplats ska utvecklas och byggas ut. Arlanda har en stor utvecklingskraft att ta tillvara. Swedavia räknar med att antal passagerare ökar från 26 miljoner 2017 till 47 miljoner 2040. Ska detta vara möjligt behövs en fjärde bana, fler internationella direktlinjer samt investeringar i förbättrade, smidiga och effektiva gods- och persontransporter på spår och väg till och från Arlanda. Swedavias regleringsbrev måste innehålla ett tydligt uppdrag att korta omstigningstiderna och göra flygplatsen mer resenärsvänlig.