Nyheter

Ursvik i Sundbyberg testar egen busslinje

Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik kommer under en testperiod att bekosta en extrainsatt buss, Ursviksbussen, för att underlätta för Ursviksbor och andra resenärer att ta sig mellan Ursvik och t-banan i Hallonbergen på helgkvällar.

Stora Ursvik är ett av Sveriges största nya bostadsområden. Utvecklingsarbetet har pågått sedan 2005 och här bor redan över 6 000 invånare – som ska bli upp emot 20 000 när området är färdigutvecklat omkring år 2026.

Idag trafikeras Ursvik av SL-bussar och år 2021 kommer tvärbanans Kistagren att stanna vid två hållplatser, bland annat vid det blivande Ursviks torg. Busstrafiken har förbättrats de senaste åren, men framför allt på helgkvällar upplever många Ursviksbor ett behov av att lättare kunna ta sig till och från Hallonbergens t-bana, där den blå linjen från Stockholms innerstad stannar.

Därför vill Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik – bestående av Stora Ursviks KB, Bonava, Förvaltaren, HSB och Sundbybergs stad – under en testperiod undersöka om en inhyrd extrabuss kan vara en del av lösningen i väntan på en mer utbyggd ordinarie SL-trafik.

Robert Thorstenson, vd på Stora Ursviks KB, berättar:

– Vi utvecklar Ursvik så att det ska vara riktigt bra att bo här, både idag och i framtiden. Här skapas en modern stadsdel med omtanke om människor och miljö, där man enkelt ska kunna klara sig utan egen bil. Cykelmöjligheterna är väl utbyggda, här finns bl.a. bilpool och om ett par år kommer tvärbanan. SL har utökat busstrafiken i rusningstid och på dagarna, men vi vet att många Ursviksbor fortfarande tycker att det är lite knepigt att ta sig hem på helgkvällar ibland.

Den extrainsatta bussen kommer att kallas Ursviksbussen och få beteckningen 504Y. Under en testperiod mellan 23 augusti och 13 oktober kommer den att köras på kvällarna mellan ungefär klockan 21 och midnatt, torsdag till lördag. Efter testperioden ska försöket utvärderas och då tas beslut om en eventuell fortsättning eller modifieringar av trafiken.

Ursviksbussen kommer gå i skytteltrafik mellan några utvalda hållplatser i Ursvik och Hallonbergen. Anledningen till att bussen bara går mellan Ursvik och Hallonbergen är för att uppnå en tillräckligt hög turtäthet och för att passa t-banans tidtabell på ett bra sätt.

Bussen, som hyrs in från trafikoperatören Arriva, är en vanlig SL-buss med samma regler och riktlinjer för betalning, trivsel och trygghet som på andra SL-bussar. För att satsningen på Ursviksbussen ska vara hållbar även ur ett miljö- och klimatperspektiv kommer bussen att köras på den rapsbaserade biodieseln RME eller den förnybara dieseln HVO.