Nyheter

Nästa steg i utvecklingen för Solnavägen och Södra Hagalund

Solnavägen och området kring Södra Hagalund fortsätter att utvecklas. Kommunstyrelsen har beslutat om en principöverenskommelse med Vasakronan som ger nya arbetsplatser och butikslokaler i anslutning till den nya tunnelbanestationen, samt bidrar till medfinansieringen av den nya stationen.

Nu tas nästa steg i omvandlingen av Solnavägen till levande stadsgata. Solna stad har förhandlat fram en principöverenskommelse med Vasakronan för att utveckla markområdet i anslutning till Solna Access längs Solnavägen. Projektet omfattar cirka 60 000 kvadratmeter för kommersiellt bruk, med publika lokaler i bottenvåningen längs Solnavägen.

En mer sammanhållen stad

Överenskommelsen innebär att Solnavägen som gränsar mot markområdet byggs om och får en stadsmässig utformning med till exempel nya arbetsplatser, service- och butikslokaler. Kompletteringsbebyggelsen och de förstärkta kommunikationerna är en del i ambitionen att skapa en mer sammanhållen stad, men också att knyta samman Solna och Stockholm.

Medfinansierar ny tunnelbanestation

Fastigheterna kommer att ligga nära tunnelbanestationen Södra Hagalund på gula linjen mot Arenastaden, som får en uppgång vid Solnavägen i direkt anslutning till området. Samtidigt bidrar Vasakronan till Solna stads medfinansiering av den nya stationen, med ett bidrag på cirka 110 miljoner kronor.

600 nya bostäder i området

Tidigare i år fattades en principöverenskommelse med Veidekke om 600 lägenheter samt arbetsplatser och butikslokaler i samma område – vilket ger ytterligare cirka 100 miljoner kronor till stadens medfinansiering av tunnelbaneutbyggnaden.