Nyheter

Inflyttning i ungdoms- och studentbostäder hos Järfällahus

I går flyttade ungdomar och studenter in i nya ungdoms- och studentbostäder i kvarteret Almen i Barkarby centrum. Det är 56 stycken en- och tvårumslägenheter med villkorade hyresavtal för uthyrning till unga och studerande.

– Vi är verkligen glada att kunna erbjuda de här små, fräscha bostäderna för unga och studenter, säger Per Wistedt, tillförordnad VD för Järfällahus. Det är viktiga insatser för ge fler unga en möjlighet till en egen bostad i en region där bostadsbristen är stor.

Kvarteret Almen ligger i Barkarby gamla centrum och innehåller 56 lägenheter för ungdomar och studenter. För första gången genomför Järfällahus en helt digitaliserad uthyrningsprocess. Det innebär bland annat att hyreskontrakten signeras digitalt med hjälp av BankID.

Invigning av huset sker den 30 augusti kl 15.00 då samtliga hyresgäster är inbjudna tillsammans med media och andra intressenter.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) är nöjd.

– I Järfälla ska unga kunna flytta hemifrån. Då är det klart att Järfällahus ska göra sin del i att bygga för ungdomar. Idag finns över 500 student- och ungdomsbostäder planerade runt om i Järfälla av både offentliga och privata aktörer, säger han. Claes Thunblad.

Järfällahus ordförande Mikael Jämtsved (MP) kommenterar:

– Jag är stolt som ordförande i vårt kommunala bostadbolag att kunna erbjuda bostäder till ungdomar och studenter som har det svårt på bostadsmarknaden. Det är ett av Järfällahus huvuduppdrag att erbjuda bostäder för alla, avslutar han.

Inom ytterligare några år kommer bygget av över 1000 lägenheter att vara igång. Det är en ordentlig utmaning som Järfällahus laddar inför och redan under 2018 har bygget av Riddaren med 132 lägenheter startat. Detta är konkreta steg som tas för att vara en samhällsbyggare med ledartröja som levererar fler bra bostäder till Järfällas växande befolkning.

Mer information:
Lägenheterna som finns i kvarteret Almen är 50 st ettor och 6 st tvåor.
Hyran för ettorna ligger på ca 5 000 kr till 5 600 kr beroende på storlek och badrumsstandard.
Hyran för tvåorna ligger på ca 7 750 kr till 8 050 kr beroende på storlek.
I hyran ingår bredband, vatten och värme. Tillkommer gör hushållsel och hemförsäkring.
Kvarteret Almen byggdes 1987 som ett äldreboende och när nya lokalkrav på äldreboenden kom byggdes huset om för att passa unga och studerande. En ombyggnad för att behålla huset som äldreboende bedömdes vara ogenomförbar.

På bilden:
Elika är en av de lyckliga som har flyttar in i Almen.