Nyheter

Pop up-lekplats lyfter säkra skolvägar

Under en månads tid kommer Hörningssnässkolan i Huddinge att ha en tillfällig lekplats på en av sina avlämningsparkeringar. Syftet är att lyfta hur skolvägar på olika sätt kan göras säkrare.

Huddinge kommun jobbar sedan länge med att skapa säkra skolvägar – genom avlämningsplatser, gåtåg, kampanjen bilfri vecka och en årlig gå- och cyklatävling. Åtgärder som kan minska trafiken runt skolorna, vilket skapar en säkrare trafikmiljö för de som går eller cyklar.

– De skolor som deltagit under åren uppger att antalet barn som får skjuts ända fram till skolan har halverats sedan 2009. I genomsnitt skjutsas bara 19 procent av eleverna på de deltagande skolorna med bil, medan övriga reser kollektivt, går eller cyklar till skolan, säger Emma Lidell, trafikplanerare, Huddinge kommun.

Nu vill Huddinge kommun på ett lekfullt sätt lyfta frågan ytterligare och få ännu fler att reflektera över hur barnen kan ta sig till skolan på ett hälsosamt och miljövänligt sätt. Därför sätts en lekplats upp på en av Hörningsnässkolans parkeringar mellan den 20 augusti och 10 september.

– Vi vill prata om hur vi tillsammans kan åstadkomma säkrare skolvägar och hur det på sikt kan bli färre som skjutsar sina barn till skolan med bil. Självklart förstår vi att det finns de som måste ta bilen, men vi hoppas att de som har möjlighet att välja andra färdsätt kan få inspiration att göra det, säger Marianne Widercrantz, rektor på Hörningsnässkolan.

Förutom att åka kollektivt eller cykla så är gåtåg ett alternativ. Det innebär att flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. Alla barn som deltar i en gåtåg får en reflexväst av kommunen.

Foto: Johan Wikström