Nyheter

Startskott för nya Vasagatan

Snart börjar Stockholms stad bygga om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata, för att möta dagens och framtidens behov. Måndagen den 20 augusti klockan 11.00 bjuder man in alla som vill vara med när starten av projektet firas.

Vasagatan – med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter – är en av Stockholms mest trafikerade gator. Dagligen passerar fler än 100 000 personer här till fots, på cykel och med buss, taxi och bil.

Måndagen den 20 augusti klockan 11.00 arrangerar Stockholms stad ett symboliskt startskott för att fira starten av arbetet med nya Vasagatan. Man håller till mitt på gågatan framför Centralstationen. Alla som vill är välkomna att lyssna på tal, se bilder på Vasagatan förr och nu samt slå sig ned och dricka ett glas lemonad i det lilla caféet.

På plats finns representanter från Stockholms stads trafikkontor, projektets medfinansiärer i Management Vasagatan, City i Samverkan samt byggentreprenören Skanska. Talare är trafikborgarråd Daniel Helldén och trafikdirektör Jonas Eliasson.

Vasagatan förändras och ger plats för bredare trottoarer, fler träd, fler sittplatser och ny belysning samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. I utvecklingen av Vasagatan ingår även förbättring av cykelbanorna på Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken, vilket gjordes klart under sommaren 2018. Stockholms stad genomför projektet, som pågår under åren 2018-2021. Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare genom Management Vasagatan, där City i Samverkan är samordnande part. Skanska är entreprenör för ombyggnaden av Vasagatan.