Nyheter

Stockholms Handelskammare positiva till besked om Östlig förbindelse

Alliansens partier i Stockholms stad föreslår att Östlig förbindelse byggs. Stockholms Handelskammare, som länge efterfrågat att ringleden ska slutas, är positiva till beskedet.

– Att bygga klart ringleden är helt avgörande för att Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas och vara landets tillväxtmotor, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare (bilden)

Beskedet presenterades i partiernas gemensamma valmanifest.

– Redan i dag är det ofta långa köer, trångt och stökigt i innerstaden. Både näringslivet och en majoritet av stockholmarna vill se ringleden slutas, helt enkelt för att man vet hur ineffektiv trafiken är i dag. Att bygga klart ringleden och leda trafiken runt staden istället för genom den är därför helt nödvändigt för att undvika en trafikinfarkt, säger Maria Rankka.

– Befolkningen förväntas växa med nästan ett helt Malmö fram till 2030. Det ställer mycket högre krav på effektiva trafikflöden så att arbetspendlingen ska fungera. Därför behöver den sista delen av ringleden byggas så snart det bara går, säger Maria Rankka.