Nyheter

Green Landscaping får fortsatt förtroende i centrala Stockholm

Green Landscaping får fortsatt förtroende att sköta om de centrala stadsparkerna Kungsträdgården, Berzelii Park, Norra Bantorget och Strömparterren i Stockholm.

Green Landscaping har på uppdrag av Trafikkontoret Stockholms Stad ansvarat för skötseln av de aktuella parkerna sedan 2013. I tjänsterna ingår bland annat grönyteskötsel, trädgårdsarbeten, renhållning och vinterväghållning. I enlighet med det befintliga kontraktets förlängningsoption har Trafikkontoret Stockholms Stad nu valt att förlänga samarbetet med ytterligare två år. Kontraktet är värt cirka 5 miljoner kronor per år.

-Detta är ett av Green Landscapings främsta prestigeuppdrag, och vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet att få ta hand om några av Stockholms finaste och mest välbesökta parker. Gröna och trivsamma stadsmiljöer är viktigt för Stockholms invånare, och de centrala stadsparkerna spelar stor roll för välbefinnandet i innerstaden. Vi kommer att förvalta uppdraget med fokus på kundnytta och kvalitet, precis som vi gjort sedan det startade för fem år sedan, säger Kent Ramström, Regionchef Öst för Green Landscaping.