Nyheter

Naturlekplatsen Blockriket rustas upp

Nu börjar upprustningen av parken Blockriket, den fjärde och sista delen av Årstabergsparkens utbyggnad. Staden kommer komplettera parken med nya lekredskap och sittplatser. Området görs mer tillgänglig med nya trappor och hiss. Arbetena planeras vara klara hösten 2019.

Årstadal växer och när man bygger nya bostäder, förskolor och skolor i området behöver man också bygga fler parker för promenader, lek och avkoppling. Staden gör därför en stor satsning på parker och naturmark i Årstabergsparken.

Stockar och stenar lockar redan idag många till leklandskapet Blockriket i den östra delen av parken. Staden kommer nu komplettera parken med nya platser för lek och avkoppling. Nya entréer till parken anläggs också. När allt är klart kommer man kunna nå parken via nya trappor och hissar från torget i öster eller via en ny trappväg från Sjöviksbacken i väster.

De olika delarna kommer byggas etappvis vilket innebär att mindre delar av parken stängs av åt gången medan andra kan hållas öppna. Under produktionstiden ska det fortfarande vara enkelt att röra sig i parken. Gångvägen till förskolan Berget kommer att hållas öppen under hela byggnationstiden.

Det första som händer är att JM Entreprenad sätter upp byggstängsel runt området där den nya småbarnsleken ska byggas och påbörjar produktionen av den nya lekplatsen. Dessa arbeten påbörjas på måndag, den 20 augusti.

Bild: Tema Landskapsarkitekter