Nyheter

24Storage tar in 82 MSEK genom övertecknad nyemission för fortsatt tillväxt

Nyemissionen har övertecknats med totalt 35 procent och backas av samtliga av de större ägarna, inklusive grundaren Michael Fogelberg.

I samband med kapitalanskaffningen har 24Storage också förhandlat fram en förlängning av befintliga förlagslån, vilka nu löper fram till och med 2025. Bolaget tillkännager också tre kommande anläggningar, varav en i södra Sverige och två i Stockholmsområdet, som finansieras med banklån.

Den totala investeringen för de tre anläggningarna beräknas uppgå till över 150 MSEK och kommer att utöka 24Storages bestånd med över 1 000 förråd.

– Vi har en ambitiös expansionsplan och nu har vi både kapital och goda marknadsförutsättningar. Kapitalet möjliggör en uppväxling i tillväxttakt och vi har siktet är inställt på att bli marknadsledande. Samtidigt förbereder vi successivt bolaget för en börsintroduktion, säger Henrik Granström, vd på 24Storage.

– Vi har engagerade ägare som tror på bolagets strategi, vi befinner oss på en växande marknad och tar in nytt kapital. Som nytillträdd vd kan jag inte tänka mig bättre förutsättningar, avslutar Granström.

24Storage är idag en av Sveriges ledande aktörer inom förråd och förvaring med ett fastighetsvärde om cirka 1 miljard.