Nyheter

Albyberg Företagspark länkar samman Stockholm med ostkustens nya storhamn Norvik

Albyberg Företagspark ska länka samman Stockholm med ostkustens nya storhamn Norvik i Nynäshamn och bilda ett nytt nav på Södertörn i en region med fyra olika kommuner och 178 000 invånare. Just nu exploateras en första etapp om 330 000 kvadratmeter företagsmark och planarbete pågår för en framtida andra etapp om 500 000 kvadratmeter.

Företagsparken förväntas i framtiden hysa ett par hundra företag med 5000 arbetstillfällen i en region som växer kraftigt och där Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Huddinge kommuner samverkar.

Albybergs Företagspark ligger öster om riksväg 73 vid Jordbro trafikplats söder om Stockholm. Området ligger strategiskt på Södertörn. Det ska förena styrkorna i Stockholmsregionen, närhet till såväl marknad och puls som natur och vila. Kollektivtrafiken byggs ut med direktbussar som ansluter till pendeltågsstationerna i Jordbro och Västerhaninge.

Stockholms city respektive Nynäshamn ligger på cirka 20 minuters avstånd med bil. Västerut nås E4 och det snabbväxande stråket kring Kungens kurva på samma tid.

I den första etappen är ett stort antal företag redan på plats. Drygt hälften av marken ägs och utvecklas av det privata fastighetsutvecklingsföretaget Albybergfastigheter AB, som ingår i koncernen Kaj Nilsson Holding AB. Den andra delen exploateras av Haninge kommun.

Funnits länge i området

Albybergfastigheter har hittills byggt 60 000 kvadratmeter företagsyta av planerade 250 000. Det handlar om lager-, produktions- och kontorslokaler. Företaget har ägt mark i området sedan 2006 och har tillsammans med Haninge kommun utvecklat det som nu blir en gemensam företagspark.

– På våra 167 000 kvadratmeter mark planerar vi att bygga totalt 250 000 kvadratmeter uthyrningsbara lokaler, säger Else-Marie Johansson, delägare och marknadsansvarig i KN Holding. Vår allra första hyresgäst i området, som var först i hela företagsparken, var Smart Microfiber, ett företag som utvecklar Svanenmärkta städprodukter. De flyttade in i mars 2015.

– Vi har delat in vårt område i fyra kvarter. Tomt B är färdigbyggd och rymmer tre fastigheter om cirka 35 000 kvadratmeter. På tomt C har vi börjat exploateringen och bygger 50 000 kvadratmeter, varav 25 000 är klara och resten påbörjas nästa år.

Tomt A, som medger högre bebyggelse och där bland annat ett hotell planeras, kommer att påbörjas om två till tre år. Tomt D, som ligger längst in i området, ligger också sist i planen och får fokus på logistiklokaler.

Tillsammans med Leje Fastigheter AB bygger Kaj Nilsson Holding med start i augusti på en separat tomt också en fastighet om 5 000 kvadratmeter som redan är uthyrd till 50 procent.

– Vi inväntar också bygglov för en Padel-hall av hög klass med en restaurang om cirka 1000 kvadratmeter på entréplanet. Detta är ett projekt på 50/50-basis tillsammans med Leje Fastigheter. Hyresgäst blir Action Padel AB

– Vi räknar med att fortsätta utveckla det här området under sju eller åtta år framöver.

Bygger med fokus på lång livslängd

Kaj Nilsson Holding har för närvarande sammanlagt 110 000 kvadratmeter uthyrningsbara lokaler. Utöver Albyberg Företagspark har företaget lokaler i Jordbro och Skrubba i Stockholm.

– Vi bygger med hög kvalitet, effektivt och oftast på spekulation. Våra lokaler är mycket anpassningsbara för blivande hyresgästers behov, säger Else-Marie Johansson. Byggnaderna är miljövänliga, har extra isolering i väggar och tak och förses med solceller på taken med målsättningen att varje byggnad ska vara självförsörjande på energi. Vi erbjuder alltid senaste led-belysning och fina hårdbetonggolv. Byggnaderna ska kunna stå i 50 – 100 år.

Haninge kommun exploaterar sin del av företagsparken genom att planspränga områden och sedan sälja mark. Mer än hälften av kommunens drygt 160 000 kvadratmeterna är redan sålda.

– Vi har ett tätt samarbete med privata Albybergfastigheter och ser en stor nytta av att vi marknadsför det här området tillsammans, säger Håkan Filipsson, presschef i Haninge kommun.