Nyheter

Tre nya bostadskvarter med 600 lägenheter i Solna

Tre nya bostadskvarter med 600 lägenheter, ny förskola, LSS- och sociala lägenheter samt ett nytt kontorshus byggs med butiker i markplan mot Solnavägen, i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund.

Överenskommelsen med Veidekke, som placerar sitt nya Sverigekontor på platsen, finansierar Solna stads medfinansiering med 100 miljoner kronor.

Preliminär byggstart 2020 och den första etappen med nya lägenheter beräknas vara färdig för inflyttning 2024 samtidigt som den nya tunnelbanan och Södra Hagalund öppnar.

Skiss över Hagalund 4:10 och Södra Hagalund
Illustration: Veidekke