Nyheter

Första spadtag för Enskedefältets skola

Den 3 september togs första spadtaget för en nybyggnation på Enskedefältets skola. Skolan, som är 85 år gammal, kommer att genomgå en om-, till och nybyggnation för att klara dagens krav.

– En mycket efterlängtad renovering och utbyggnad av en väldigt populär skola. Det märks inte minst på det stora engagemang som elever, föräldrar och personal visat för sin skola, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Skolans kapacitet kommer med projektet att bli 630 elever, mot dagens 506 elever. Det innebär att ytterligare 124 elever i området kommer att kunna gå i skolan. Inflyttning är planerad hösten år 2020. Investeringen uppgår till 280 miljoner kronor.

Ett nytt hus byggs i anslutning till skolan. Dessutom byggs befintliga byggnader ut och tillgänglighetsanpassas. Bland annat byggs en ny entré. Byggnaden uppfördes år 1932-1933 och är formellt antikvariskt oklassad, men betraktas av stadsbyggnadskontoret som särskilt värdefull, vilket kan jämföras med en grönklassning enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringssystem. I projektet görs stora ansträngningar för att värna om den värdefulla byggnaden.

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.