Nyheter

Bygget på Årstafältet stöter redan på patrull

Ett 20-tal Vallabor har hört av sig till staden med klagomål på grävmaskinerna som jobbar ute på Årstafältet. Synpunkterna handlar om att maskinerna låter till sent på kvällarna och stör de som bor närmast fältet. Det här skriver Stockholm Direkt.

Arbetena startade i slutet av juni och entreprenören har sedan dess haft tillstånd att jobba till klockan 22 på kvällarna. Nu har staden gjort mätningar som bekräftar att ljudnivåerna ligger för högt. Därför måste maskinerna, sedan en vecka tillbaka, stängas av redan klockan 19.

Men enligt staden är det inte Vallabornas klagomål som gjort att de mätt ljudnivåerna.

– Mätningarna skulle ha gjorts ändå, det var planerat. Vi är noga med att våra entreprenörer följer de regler som finns, säger Helena Lombrink, kommunikatör på exploateringskontoret till Stockholm Direkt.

Mätningarna på fältet har gjorts flera dagar i rad, dygnet runt.

– De visade att finns toppar där ljudnivåerna ligger över de allmänna råden, därför har vi sagt till entreprenören att de inte får jobba efter klockan 19, säger hon.

Hur påverkar det här tidplanen för Årstafältet?

– Inte så mycket, vi har inte ett så pressat tidsschema att det här får någon större betydelse, säger Helena Lombrink till Stockholm Direkt.

Källa: Stockholm Direkt