Nyheter

Nyproduktionen av bostäder i Stockholms län rasar

Byggstartsvolymen av nya bostadsprojekt i Stockholms län rasar 36 %. Stort ras för Stockholms län då Sverige Bygger sammanställt byggstartsvolymen av nya bostadsprojekt senaste 12 månaderna. Minskningen i byggstartad nyproduktion av bostäder motsvarar 10 miljarder. För ett år sedan stod Stockholms län för 32 % av byggstartsvolymen i hela Sverige. Nu har det sjunkit till 24 % av den byggstartade volymen nya bostäder.

Ett mindre tapp har även skett i Skåne men Västra Götaland med Göteborg i spetsen har klarat av det senaste året betydligt bättre.

Går vi ännu djupare och tittar på storstäderna syns det tydligt att byggstarterna av nya bostäder i Stockholms stad (kommun) rasat kraftigt de senaste 12 månaderna. Göteborg är den storstad som klarat av nyproduktionen av bostäder bäst det senaste året och det har t o m byggstartat projekt till ett betydligt högre värde där än i Stockholm.

Osäkerheten framåt är stor utifrån läget på marknaden men i landets största projektdatabas finns ändå underlag för att se mer positivt på utvecklingen. Även om byggstartsvolymen rasat rejält i Stockholm (både län och kommun) de senaste 12 månaderna, har tillförseln av nyregistrerade projekt och projekteringsstartade projekt ökat.

Den framtida uppskattade byggkostnadsvolymen för de nyregistrerade nya bostadsprojekten (tidigt osäkert skede) perioden januari-augusti 2018 har ökat med + 25 % jämfört med motsvarande period 2017.

Den framtida uppskattade byggkostnadsvolymen för de projekteringsstartade (arkitekt upphandlad) nya bostadsprojekten har ökat med hela 31 % januari-augusti 2018, jämfört med motsvarande period 2017.

Där ligger både Skåne och Västra Götaland efter med mindre ökningar. Förutsatt att en lika stor andel av de nya bostadsprojekten som nu planeras eller projekteras också kommer fram till byggstart inom rimlig tid finns trots allt förutsättningar för en ökning av nyproduktionen i både Stockholms län och stad.