Nyheter

Stort byggprojekt försenat ett år

1 900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar, en stor mängd nya kontors- och butiksytor samt hotell, parker och ett nytt utomhusbad ska byggas i Södra Värtan. Men när spaden sätts i marken är oklart.
Det här skriver Stockholm Direkt.

Årsskiftet 2016-2017 gick den stora detaljplanen för Södra Värtan, en del av Norra Djurgårdsstaden, ut på samråd. Planen som innebär att dagens hamn- och industritunga område ska bli en ny del av innerstaden blev 2016 nominerad till Sveriges Arkitekters Planpris. Då talades det om byggstart 2019 för projektet.

Nu är det 2020 som är ambitionen i stadens arbete. Det är helt enkelt för många utmaningar kvar att lösa för att hinna till 2019.

– Vi har skjutit på tidplanen för projektet Södra Värtan och räknar nu med en byggstart år 2020. Detaljplanen var på samråd runt årsskiftet 2016/2017. Efter samrådet har vi fått arbeta med flera kompletterande utredningar, bland annat kring buller från fartygen, skriver Kristin Quistgaard, planeringschef på exploateringskontoret i ett mejl till Stockholm Direkt.

Dessutom måste staden tillsammans med Trafikverket flytta en bangård från den östra till den västra sidan, något som man idag arbetar med.

– Vi behöver gemensamt med Trafikverket teckna ett avtal kring hur detta ska ske innan det är helt grönt ljus för projektet, skriver Kristin Quistgaard.

Som en del i planen för Södra Värtan behöver man även bygga om och ut den befintliga kajen, vilket har visat sig behöva ett godkännande i mark- och miljödomstolen. Den planen är just nu ute på samråd.

– Dessutom kan ett grund behöva anläggas utanför kajområdet för att inte omöjliggöra ett utomhusbad i området. Huruvida utomhusbadet kommer att genomföras är i dagsläget inte klarlagt, skriver Stockholm stad på sin hemsida.

Källa: Stockholm Direkt
Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios