Nyheter

Mer aktuella arbeten i Slussen

Varje vecka presenterar Stockholms stad aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu.

Helgarbeten
I vattenområdet mellan Gamla stan och Södermalm kommer stag att borras under helgen. Detta beräknas inte störa omgivningen. Längs Stadsgårdskajen nära Slussen kommer stöd att monteras och markarbeten att utföras.

Nattarbeten
Inga störande nattarbeten finns inplanerade i dagsläget. Mindre trafikarbeten, exempelvis flytt av betongsuggor, kan förekomma nattetid för att inte störa trafiken.
Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Under perioden 27 augusti 2018 till 31 januari 2019 kommer det att bli en del nattarbeten på ytan bakom den nya tunnelbaneuppgången. Betongen och bjälklaget ovanför tunnelbanespåret ska rivas och en del moment får enbart utföras på tågfri tid. De mer bullrande arbetena, såsom sågning, kommer att utföras dagtid.

Grundläggning och arkeologi i Katarinaschaktet
Gjutning och betongarbeten för rulltrappor, hissar och skyddsrum pågår i södra delen av Katarinaschaktet närmast berget.

I september eller oktober kommer en liten bit berg att sprängas bort under gångbron mellan Ryssgården och Katarinahuset. Dessa sprängningar kommer att pågå i cirka två veckor.

I en spont nedanför McDonalds har åtta pålar nyligen borrats ner i marken. Nästa steg är att tömma utrymmet på vatten och sedan täta. Detta gör man genom att lägga en tätplatta av betong.

I slutet på oktober startar arbeten med att spränga bort en mindre mängd berg under gångbron mellan Ryssgården och Katarinahuset. Dessa arbeten kommer att pågå i cirka två veckor. Borrningen, vilket är det som kan orsaka stomljud, kommer att pågå i två till tre dagar.

Denna vecka startar arbeten med att vibrera/borra ned spont tvärs över den norra delen av gropen. Detta arbete kommer att pågå i några månader.

Rivning av gamla bussterminalen
De sista betongdelarna av den gamla bussterminalen är nu rivna och utlastade. Nu pågår schakt och markarbeten.

Arbeten vid och i Saltsjön
Vid Skeppsbron, där den nya huvudbron kommer att landa, formsätts och gjuts betong för norra landfästet. Parrallelt pågår borrning och gjutning av pålar och andra grundläggningsarbeten. Strax söder om dessa arbeten har en ny tornkran nyligen monterats.

Vid södra slusskajen, vattenområdet nära Södermalmssidan, pågår grundläggningsarbeten. Även arkeologiska utgrävningar pågår. Arkeologerna hoppas stöta på grunden till den valvbro som på 1700-talet ledde ner till Slussen.

I mitten av vattenområdet, där en av de nya avbördningskanalerna kommer att gå, pågår förberedande arbeten. Arbetena görs för att i framtiden kunna lansera in den nya kanalen.

I ett nedsänkt tråg som går parallellt med Stadsgårdsleden förbereds marken för att göras om till bilväg. Det innebär en förskjutning norrut mot kajen för samtliga trafikslag.

På bilden:
Norra landfästet. Här kommer nya huvudbron att hamna.
Foto: Skanska