Nyheter

Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus i Veddesta

Nu inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar sex kvarter med kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus.

Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

Den tredje etappen är en viktig del för att utveckla Veddesta och Barkarbystaden till en blandstad med stort folkliv. Det är byggkoncernen Serneke som har markanvisning för de sex kvarteren och som planerar för att bygga en stadsdel med stort fokus på idrott och hälsa, där en idrottsgalleria med ett cirka 1,2 kilometer långt skidspår inomhus kan bli en stor besöksdestination för boende i Stockholm och Mälardalen.

– Samrådet med medborgarna är central och viktig för den utveckling som sker i området. Då det är en inledning till en ny epok och hjärtat i utvecklingen av det stadsliv vi utvecklar i Barkarbystaden är det viktigt att få in synpunkter från medborgarna för att skapa en så bra miljö som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Förslaget till detaljplan för Veddesta 3 omfattar i korthet:
Sex kvarter med byggnader mellan fyra och trettio våningar.
Lokaler för kontor, handel och service.
Idrottsgalleria med bland annat en cirka 1,2 kilometer lång skidanläggning, mestadels under mark.
Hotell.
600 bostäder.
Möjlighet till uppgång från tunnelbanan.

Beslutet om att sända förslaget för detaljplan för Veddesta 3 på samråd togs av kommunstyrelsens planutskott i Järfälla onsdagen den 5 september.

Om Barkarbystaden och Veddesta:
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4.

Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas hösten/vintern 2018. Detaljplanen för Barkarbystaden III har antagits av kommunfullmäktige i Järfälla i mars 2018. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och väntar där på avgörande.

Visionsbild för Veddesta 3 där Serneke planerar att bygga sex kvarter stadsmiljö med bostäder, hotell, kontor, handel, skola och stort fokus på idrottsanläggningar, bland annat Stockholms första skidslinga inomhus.
Bild: Okidoki Arkitekter