Nyheter

Sista parkeringsbiljetten i Stockholms stad

Idag monterade Stockholms stad ner den sista parkeringsautomaten som skrev ut pappersbiljetter. Staden har nu gått över till klimatsmarta digitala parkeringsautomater med solcellsdrift. Kunden anger sitt registreringsnummer i p-automatens display.

Betalning sker med bank- och kreditkort samt de vanligaste bensinkorten. Parkeringsautomaterna accepterar också betalning via Apple-Pay och Samsung Pay. Alla former av kvitton är nu digitala. Kunden kan själv välja om automaten direkt ska skicka dessa underlag via SMS eller e-post, och kan även i efterhand hämta sina kvitton via stadens hemsida; pkvitto.stockholm.se.

Parkeringsövervakningen sker genom att parkeringsvakten kontrollerar fordonets registreringsnummer i sin handdator. Parkeringsvakten få då svar på om fordonet har en pågående betalning med rätt taxa för den gata där fordonet står parkerat.

Staden ersatte i början av 1980-talet cirka 14 000 p-mätare med parkeringsautomater och dessa har sedan utvecklats till att gå från mynt till betalning via betalkort. Antalet pappersbiljetter ökade successivt och på senare år skrevs det ut cirka 7,4 miljoner parkeringsbiljetter varje år. I samband med säkerhetskrav från banker- och kortutgivare har dessa parkeringsautomater nu uppnått sin tekniska livslängd.

Stockholms stad har 800 stycken nya klimatsmarta p-automater i innerstaden och 200 stycken i ytterstaden.

På bilden:
Sista parkeringsautomaten togs idag bort på Kungsholms strand 169.
Foto: Solveig Edlund/Stockholms stad