Nyheter

Färdig grundläggning väntar på fortsättning i Hagastaden

Ett första skede i bygget av Veidekkes hus i kvarteret Proteinet i Hagastaden är klar. När Stockholm stad avslutat kringliggande markarbeten väntas hösten 2018 en andra och avslutande etapp med det 16 våningar höga huset komma igång.

Som ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt beräknas den fullt utbyggda Hagastaden år 2025 bestå av 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser. Ett tvärvetenskapligt kluster med bostäder och Nya Karolinska i spetsen på gränsen mellan Stockholm och Solna.

I kvarteret Proteinet uppför Veidekke – där Ytterman Projekt AB hjälpt till med projektledning – ett bostadshus med fyra torn och som mest 16 våningar.

I början av hösten 2018 är ett första skede med grundläggning och de första två våningshöjderna klara.

– Hela Hagastaden bygger på att byggentreprenörerna först bygger sina grund- och källarkonstruktioner. Sedan blir det ett hopp på i vårt fall nio månader när staden ska motfylla och göra ledningsdragningar, förklarar projektutvecklare Magnus Öhman på byggherren Veidekke Bostad.

Om AB Strängbetong som entreprenör och leverantör så här långt ansvarat för stommen så faller övrig konstruktion i form av grundläggning, grundplatta och tak inom civilbyrån Konstruktion & Designs ansvarsområde.
Lerig mark har krävt ett grundläggningsarbete med omfattande pålning.

Att dessutom Stockholms stad intill ska höja marknivån med fyllnadsmaterial över en planerad vägtunnel gjorde grundläggningen än mer krävande än normalt. En kommande fyllning med markmaterial som kommer att utsätta halva byggnaden i kvarteret Proteinet för extra jordtryck – vid grundläggningen dock inte bestämt på vilket sätt.

– Vi var tvungna att ta hänsyn till att vi inte visste i vilken ordning de skulle komma att fylla på mot huset. Det var förstås en liten utmaning! Det blev lite fler snedpålar än det brukar vara…, säger Simo Tamminnen, ansvarig huvudkonstruktör på Civilbyrån Konstruktion & Design.

Nytt bygglov
Skede två i Veidekkes projekt i Hagastaden – med resterande 14 våningar plus tak – väntar på att Stockholms stad ska avsluta sina markarbeten.
Fortsättningen kommer förmodligen att föregås av viss byggnadsmässig omprojektering – bland annat på grund av att uppdelningen i bostadsrättsföreningar ökar från två till fyra föreningar.

– Om ett par veckor behöver vi sannolikt söka ett kompletterande bygglov för de förändringar som det här medför. Varje förening får exempelvis var sitt fläktrum, sade Magnus Öhman, Veidekke, i början på september 2018.

Förstärkt grund
För Civilbyrån Konstruktion & Design återstår hur som helst takkonstruktionen och att bevaka eventuella konstruktionsmässiga konsekvenser av projektändringar.
Huvudkonstruktör Simo Tamminnen utesluter inte att ett andra byggnadsskede i kvarteret Proteintet kan komma att påverka den nu färdiga grunden.

– Då kanske vi måste förstärka den på något sätt. Absolut!

FAKTA I KORTHET:
Nybyggnad bostäder Hagastaden, Stockholm
Tidplan: augusti 2017–december 2020
Byggherre: Veidekke Bostad AB
Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB
Konstruktör: Civilbyrån Konstruktion & Design AB
Arkitekt: Fransroy AB c/o Castilla
Kostnad: 300-400 mkr

På bilden:
Veidekke uppför ett 16 våningar högt bostadshus i kvarteret Proteinet i Hagastaden.