Nyheter

Från slutet bankkvarter till alltid folkliv i Stockholms city

Vasakronan bygger om Sergelhusets tre huskroppar i Stockholms city.
M-huset vid Malmskillnadsgatan går från slutet bankkontor till öppen byggnad med ”coworking space” och bostäder.

– Det hela startade med att SEB flyttade ut, vilket skapade möjlighet för oss att se över hela kvarteret, säger Ali Ranji, chef projektgenomförande, på byggherren och fastighetsägaren Vasakronan.

Sergelhuset vid Sergels Torg mitt i Stockholms city består i själva verket av tre huskroppar i kvarteret Hästskon 12.
S-huset sträcker sig längs Sveavägen. Runt hörnet ligger H-huset vid Hamngatan. M-huset med SEB-bankens gamla huvudkontor har sin fasad mot Malmskillnadsgatan.

Alla tre huskropparna byggs nu om och kompletteras samtidigt med en nybyggd paviljong och nerifrån hörnet Sveavägen-Hamngatan en bred ”Soltrappa” upp mot Malmskillnadsgatan.

– Det är egentligen fyra olika projekt, där M-huset är ett av dem, preciserar projektchef Ali Ranji, Vasakronan.

Om- och tillbyggnaden av M-huset ska på totalt 16 000 kvadratmeter bland annat resultera i coworking space – det vill säga arbetsmiljöer som delas av från varandra fristående yrkesutövare med kanske olika uppdrags- och arbetsgivare. Lägg till kommersiell service med butiker, restauranger, kaféer och lokaler för event och sammankomster. Plus bostäder i form av totalt 32 lägenheter.

– Vi kommer att öppna upp huset och göra det mer tillgängligt för allmänheten. Tidigare var ju hela anläggningen ett slutet bankkvarter. Alltid folkliv är mottot!

De 32 lägenheterna placeras i en tillbyggnad i hörnet av Malmskillnadsgatan- Mäster Samuelsgatan. Bostadsdelen får en fasad med cederträpanel.

– M-huset är spännande! Här kommer vi att bryta upp den förut ganska monotona fasaden med tre olika fasadmaterial.

I totalentreprenören NCC:s uppdrag ingår att bygga på befintligt tak med två våningar. I gatuplanet öppnas byggnaden upp med stora glaspartier.

Respekt och trygghet
Byggprojektet Sergelhuset präglas av ”respekt för den ursprungliga modernistiska visionen” från 1960-talet – men med dagens syn på vad som utgör en levande och trygg stadsmiljö. Detta som kontrast mot Malmskillnadsgatans sedan länge dåliga rykte som en på samma gång otrygg och död plats i city.
Hösten 2018 pågår stom- och fasadarbeten i M-huset på Malmskillnadsgatan. En del i byggprojektet Sergelhuset som i sin helhet beräknas vara klart för inflyttning mot slutet av år 2020.

”Stor betydelse”
Vilken betydelse får då Vasakronans projekt Sergelhuset för kvarteret och Stockholms city?

– Oerhört stor betydelse! Från slutet kvarter till en öppen plats där du trivs att vara. Projektet bidrar till Stockholms serviceutbud och skapar utrymme för fler företag. Nära Sergels Torg, som enligt stockholmarna själva är Stockholms absoluta centrum.

FAKTA I KORTHET:
Sergelhuset, Hus-M, på- och tillbyggnad av kontors- och handelslokaler, Stockholms city
Tidplan: september 2017–november 2020
Byggherre: Vasakronan
Totalentreprenör: NCC Sverige AB
Arkitekt: Marge Arkitekter AB
Kostnad: 0,5 mdkr

På bilden:
Glaspartier och varierade fasader – till höger M-huset – levandegör Sergelhusets tidigare slutna och monotona kvarter längs Malmskillnadsgatan i Stockholms city.
Bild: Marge Arkitekter AB