Nyheter

S:t Eriks Ögonsjukhus formar Life Science

S:t Eriks Ögonsjukhus blir tongivande hyresgäst i kvarteret Patienten i Hagastaden mellan Stockholm och Solna.
– Sedan vill vi fylla på med övriga hyresgäster som passar med S:t Eriks Ögonsjukhus verksamhet. För att skapa ett Eye Center of Excellence, säger Håkan Karlsson, teknisk direktör på byggherren Vitartes.

Begreppet Life Science i den framväxande Hagastaden på gränsen mellan Stockholm och Solna står för forskning och utveckling med sikte på bättre hälsa.

I kvarteren Patienten och Princeton driver projektutvecklingsbolaget och byggherren Vitartes projektet Scandinavian Life Science. I den förstnämnda fastigheten blir S:t Eriks Ögonsjukhus dominerande hyresgäst.
De båda huskropparna hålls ihop av en gemensam källarvåning med servicefunktioner.

– Vi försöker skapa fysiska förutsättningar för samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och vård, förklarar tekniske direktören Håkan Karlsson på Vitartes.

Vilka särskilda krav ställer det på byggnaden?
– För vård och forskning måste du exempelvis ha extra takhöjder. Där det krävs ska du också ha extra lastkrav. För operation, labbverksamhet och liknande.
UPB Sweden AB står för så väl prefabricerad stomme som den likaledes i hög grad fabrikstillverkade elementfasaden i aluminium.

– Det är ett koncept som vi jobbar med i många projekt. Det finns vissa fördelar. Det ena är mer effektiv kommunikation mellan konstruktörerna av de båda byggnadsdelarna. Den andra är sänkta kostnader, förklarar försäljningschef Edgar Tooms på UPB Sweden.

Så kallad ”Value egineering” – här konstruktionsmässig anpassning av fasadbalkar och annat – bidrar till kostnadsfördelarna med samordning av fasad och stomme. Effektivare logistik är ett annat plusvärde när båda sakerna hanteras av en och samma entreprenör, påpekar Edgars Tooms.

Byggherre och hyresgäst
När det gäller ansvar för inredning och installationer är gränsdragningen mellan byggherre och hyresgäst den gängse vid den här typen av tekniskt mycket avancerade byggnader för högt kvalificerad verksamhet.

– Vi står exempelvis för upphängningsanordningar för operationsutrustning i taket Hyresgästen kommer med apparaten som ska sitta där. Ungefär så brukar gränssnittet vara, förklarar Håkan Karlsson på Vitartes.

Samordningen mellan förberedande installationer och hyresgästens medicintekniska utrustning kräver noggrann planering. Som dock inte alltid kan vara hundraprocentigt träffsäker.

– Eftersom landstinget lyder under lagen om offentlig upphandling är det här alltid det vanskliga när du går in i ett sjukhusbygge. Men vi hoppas att vi förberett så bra så att det inte ska innebära några problem.

Explosiva utmaningar
Själva läget i en tät urban miljö betyder även det särskilda utmaningar för Viartes projekt Scandinavian Life Science.
Kvarteret Patienten med S:t Eriks Ögonsjukhus som hyresgäst står ”i princip” så gott som fritt från Norra Länkens tunnlade trafikled, medan kvarteret Princeton till hälften står på Norra Länken.

På grund av passerande laster med potentiell explosionsrisk har det här inneburit stora utmaningar i byggprojektet.

– Vi har gjort den grundläggning som Stockholms stad krävt. Det ska kunna ske en sprängning i tunneln med två ton trotyl och husen ska inte rasa, avslutar Håkan Karlsson på projektutvecklaren och byggherren Vitartes.

Hösten 2020 planerar S:t Eriks Ögonsjukhus att öppna sina nya lokaler i kvarteret Patienten. Vid efterföljande årsskifte beräknas inflyttade hyresgäster i Princeton komma igång med kompletterande verksamhet.

FAKTA I KORTHET:
Nybyggnad Life Science, Hagastaden
Tidplan: augusti 2017-mars 2019
Byggherre: Vitartes
Totalentreprenör: Arcona AB
Arkitekt skiss: White Arkitekter AB
Kostnad: 700-900 mkr

Av Thomas Andersson

På bilden:
Hösten 2020 öppnar S:t Eriks Ögonsjukhus i nybyggda kvarteret Patienten i Hagastaden på gränsen mellan Stockholm och Solna.