Nyheter

Efterfrågade gymnastikhallen i Mälarhöjden klar tidigt 2019

Bygget av den nya gymnastikhallen på Mälarhöjdens IP är i full gång med siktet inställt på färdigställande i januari 2019.

– Stomresningen pågår och produktionen rullar på som den ska, rapporterar projektledare Johnny Sanchis, Stockholms stad Fastighetskontoret, i månadsskiftet augusti – september 2018.

Den nya gymnastikhallen i Söderort uppförs på en grusfotbollsplan på Mälarhöjdens IP.
Det första spadtaget på den 2 400 kvadratmeter stora gymnastikhallen i Mälarhöjden togs den 13 september 2017. Ett halvår senare pågick fortfarande markarbeten på mark som inte erbjuder optimala förutsättningar för grundläggning.

– Nu är det fixat och vi har förstärkt upp bjälklaget efter de förutsättningar som är för marken. Den frågan är nu ur världen, säger Johnny Sanschis på Fastighetskontoret.

Två huvudvolymer kommer att bilda gymnastikhallsbyggnaden. Med en fasadkonstruktion som av akustiska skäl görs i lättbetong. För att skydda hallen från trafikbullret från framförallt den intilliggande E4:an.
Gymnastikhallen kommer, enligt Fastighetsnämnden, att fungera som ett ”naturligt bullerplank” mellan omkringliggande bostäder och trafiken på E4:an.

I färdigt skick får hallen en brunröd putsfasad inspirerad av närliggande tegelbyggnader.
Två gymnastiksalar – en för artistisk gymnastik och en för truppgymnastik – placeras i den större byggnadsvolymen. Entré, omklädningsrum och teknikutrymme förläggs till den mindre volymen.

Krävande höjder
Detaljplanens begränsningar när det gäller byggnadshöjd, den takhöjd som krävs för vissa hoppmoment i gymnastiken plus nödvändigt utrymme för installationer och armatur. Tillsammans har det här tagit extra resurser i anspråk för att dimensionellt kunna lösas. För att sedan överlåta åt totalentreprenören Fastec att praktiskt genomföra.

– Det stämmer. De gick ut med ett ganska komplett förfrågningsunderlag vid upphandlingen. I handlingarna fanns framtaget vad vi skulle bygga.
Det säger byggföretagets projektchef Nicklas Sandström som tycker ”att det är väldigt roligt att få samarbeta med Stockholms stad”.

Efterlängtad gymnastikhall
Stockholms stad Idrottsförvaltningen uppskattar att ungefär 1000 barn i söderort, de flesta flickor, står i kö för att börja träna gymnastik.
Bra kommunikationer med såväl kollektivtrafik som privatbilism och nära E4:an. Det här bedöms göra Mälarhöjdens IP till en mycket bra lokalisering för den efterlängtade gymnastikhallen i söderort.

– Vi känner att vi gör något som är bra för ungdomarna! Det är roligt att få till en just sporthall som du vet kommer att bli väl använd, avslutar totalentreprenören Fastecs projektchef Nicklas Sandström.

FAKTA I KORTHET:
Nybyggnad gymnastikhall, Hägersten
Tidplan: september 2017-januari 2019
Byggherre: Stockholms stad Fastighetskontoret
Totalentreprenör: Fastec Sverige AB
Arkitekt: Cedervall arkitekter AB
Kostnad: cirka 80 mkr

Av Thomas Andersson

Bild: Cedervall Arkitekter