Nyheter

Välbesökta Eriksdalsbadet får effektiv vattenrening

Stockholms mest besökta idrottsanläggning Eriksdalsbadet står efter 19 års drift inför omfattande renovering och upprustning.

– Livslängd för vattenrening beräknas till cirka 15 år. De tekniska komponenterna är uttjänta, konstaterar projektledare Mark Shafti på Stockholm stad Fastighetskontoret.

Eriksdalsbadets inomhushall på Södermalm öppnade år 1999 med bland annat en 25-meters bassäng, tre bubbelpooler och äventyrsbad.

En badanläggning med numera i genomsnitt 3 300 besökare per dag och över en miljon badgäster per år. Dimensionerad för runt häften så många besökare vid öppnandet för 19 år sedan.

– Det är ett väldigt hårt belastat bad. Fler besökare kräver bättre rening, säger projektledare Mark Shafti.

De gamla bubbelpoolerna är utslitna och läcker vatten på ventilationsaggregat som rostat och måste bytas.
Renoveringen som startar 2018 inbegriper upprustad vattenrenovering samt byte av alla tre bubbelpoolerna.
Den renoverade vattenreningen innebär bland annat att det till skillnad mot idag blir separata reningssystem till respektive bassäng.

– Om bubbelpoolerna blir förorenade kan de stängas av. De andra kan ändå vara i drift.
Dessutom är nu tillgänglig vattenreningsteknik betydligt effektivare och inte minst mer miljövänlig än tidigare.
– Vi moderniserar systemet. Som med all annan teknik går det väldigt fort framåt.

Bättre miljö
Uppdaterad vattenrening i Eriksdalsbadet innebär bland annat utbyte av ozonanläggning samt ombyggnad av flödesmätning och sandfilteranläggning.
Bättre styrning av filterpumpar, ökad cirkulationskapacitet och ombyggnad till sandsugfilter är andra förbättringsåtgärder.
Effektivare vattenrening med bättre doseringsutrustning och utökad filterkapacitet förväntas minska användning av kemikalier.
Att UV-lampor ersätter ozonrening leder till bättre arbetsmiljö för personalen och bidrar till en betydande energibesparing.
En rostfri balja avlöser plast som material i samtliga tre bubbelpooler.

– Teknisk livslängd ska bli mycket längre med rostfria material, säger Mark Shafti.
Renoveringen av Eriksdalsbadet beräknas ta knappt ett år för en sammanlagd kostnad av cirka 37mkr. Projektet genomförs i etapper med minsta möjliga störningar på verksamheten.

Upprustade simhallar
Förutom Eriksdalsbadet står flera andra badhus och simhallar i Stockholm på tur eller har på senare tid upprustats.
En är nyligen renoverade och utbyggda Åkeshovs sim- och idrottshall och likaledes upprustade Husbybadet.
Andra exempel är det nu påbörjade förberedelsearbetet inför planerad renovering av Högdalens sim- och idrottshall. Liksom återuppbyggnaden av det i samband med Medborgarhusets totalrenovering nu stängda Forsgrénska badet på Södermalm.

FAKTA I KORTHET:
Renovering, upprustning, Eriksdalsbadet
Tidplan: februari 2018–januari 2019
Byggherre: Stockholms stad Fastighetskontoret
Totalentreprenör: VATECH Östhammar AB
Kostnad: 37 mkr

Av Thomas Andersson

Bild: Hans Ekestang