Nyheter

Ny gårdsmiljö i miljonprogrammets Hagalund

I miljonprogramsområdet Hagalund i Solna pågår för närvarande renovering av garagetak samt upprustning av gemensamma gårdsutrymmen för de boende. Innergården får ett ordentligt ansiktslyft med en helt ny planlösning och ytor för lek, umgänge och avkoppling.

Garagetaken i bostadsstiftelsen Signalistens del av de blåa höghusen i Hagalund är slitna. Därför renoveras nu bjälklag och tak på garagevåningarna under husen. Arbetet med garagen inleddes i augusti 2017. När takbytet var klart målades garagevåningarna och försågs med ny belysning. Samtidigt installerades uttag för elbilsladdning.

Grillplatser, konstgräsplan och grönytor
Parallellt pågår upprustningen av innergårdsmiljön mellan Hagalundsgatan 1-7 och 11-17. I den nya planlösningen ingår bland annat nya lekytor, ny växtlighet och nya ytor för umgänge och avkoppling. Här planeras bland annat grillplatser, en ny konstgräsplan, ny belysning samt grönytor och trädplanteringar.

–Nu återstår en fjärdedel av arbetet med garagen, som kommer att stå klara senast i mitten av oktober. Vad gäller innergården så är alla rivningsarbeten klara och vi har färdigställt halva gårdsytan. En utmaning är att gården är placerad ovanför garagen, vilket innebär att vi förstås har fått ta hänsyn till hur mycket vikt bjälklagen tål när vi tagit hit fundament och liknande, säger Alexander Nilsson, projektledare på Duo Asfalt, som är projektets totalentreprenör.

Hållbara kvalitetsmaterial
I kvarteret finns också en förskola, även den gården ska rustas upp. I maj 2019 räknar Signalisten med att upprustningen av innergården står klar. Den nya innergården har utformats i samverkan med hyresgästerna och ska bli mer öppen och tillgänglig, med miljövänliga och hållbara material.

–Det är roligt att Signalisten tänker långsiktigt och satsar på kvalitetsmaterial. På gården blir det exempelvis platsbyggda blomlådor i stål samt en platsbyggd pergola med inbyggd belysning, även den i stål, säger Alexander Nilsson.

Fakta: Kvarteret Nordan, renovering av gårdsbjälklag och garage i Hagalund
Byggherre: Bostadsstiftelsen Signalisten
Totalentreprenör: DUO Asfalt
Omfattning: Renovering av gårdsmiljöer och renovering av garagetak
Byggkostnad: 5 miljoner kronor
Tidsram: Byggstart augusti 2017, beräknas stå klart i maj 2019

Text: Annika Wihlborg

På bilden:
Gårdsmiljön i Signalistens kvarter i Hagalund kommer att se helt annorlunda ut när allt står klart.
Bild: Bostadsstiftelsen Signalisten