Nyheter

Stora planer för Liljeholmens C

Sedan 2016 har centrumägaren Citycon velat utveckla Liljeholmstorget med 25 000 kvadratmeter kommersiella ytor samt cirka 200 lägenheter. I det ingår en kostsam överdäckning av dagens tunnelbanespår. Det här skriver Stockholm Direkt.

”Kontoret ser positivt på projektet eftersom det stärker Liljeholmens centrum med arbetsplatser och handel i ett mycket bra kommunikationsläge. Det medför även att bostäder kan byggas på redan ianspråktagen mark”, skriver tjänstemännen i sitt förslag till beslut.

Skulle politikerna gå på kontorets linje så blir nästa steg att ta fram en detaljplan, vilket beräknas ta två år. Första inflyttning bedöms kunna ske 2023.

Bild: Citycon/Stockholms stad