Nyheter

Ledningsarbeten längs Saltvägen

Längs Saltvägen i Hökarängen ska det byggas fem nya punkthus. För att förbereda för den nya bostadsbyggnationen görs nu arbeten för att lägga om vatten-, avlopp- och fiberledningar längs Saltvägen. Arbetet startade måndag 8 oktober och beräknas pågå i 2-3 månader.

Stockholms stad schaktar och bygger om gata och gångbana och samtidigt flyttas Ellevios, Stokabs och Svoas ledningar. Arbetena startar vid korsningen Saltvägen och Pepparvägen och fortsätter sedan uppåt längs Saltvägen. Gående, cyklister och bilister kommer fortfarande kunna ta sig fram på Saltvägen under arbetets gång.

I Hökarängen, nära tunnelbanan, ska det byggas sammanlagt cirka 200 bostäder i två områden. I direkt anslutning till tunnelbanas södra entré, vid kvarteret Kavringen, byggs två bostadshus. Längre söderut, längs med Saltvägen, ska det byggas fem punkthus. I samband med bostadsbyggnationen rustar staden upp offentliga miljöer. Bland annat anläggs ett offentligt torg och rampen till tunnelbanans entré byggs om.

Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen.
Bild: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur