Nyheter

Positivt planbesked för nytt centrum i Vårby gård

Huddinges kommunstyrelse har lämnat ett positivt planbesked till Balder Projektutveckling AB för en ny centrumanläggning i Vårby gård. Beslutet innebär att ett arbete med en ny detaljplan kan påbörjas under nästa år.

– Balder, som äger Vårby gårds centrum, har lämnat in en ansökan om att få riva den befintliga centrumanläggningen och istället bygga nytt, detta kräver dock en ny detaljplan. Eftersom det nuvarande huset är från 70-talet och utsidan består av lastkajer och andra baksidor ser vi positivt på möjligheten att skapa ett nytt och modernt centrum, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Förslaget från Balder innefattar inte bara ett nytt centrum utan även fler bostäder.

– Fler bostäder och ett mer välkomnande centrum kommer bli ett lyft för Vårby centrum. Målet är att det ska vara en mötesplats som gör hela området trivsammare, tryggare och lättare att orientera sig i, säger Malin Danielsson (L).

Arbetet med ta fram en ny detaljplan kan påbörjas tidigast våren 2019. Tiden från det att detaljplanearbetet påbörjas till dess att planen beslutas i kommunfullmäktige är vanligtvis omkring två år. Under denna period finns många möjligheter för invånarna i området att vara med och tycka till.