Nyheter

Solreneriet säger upp avtal om städning av tunnelbanetågen

Serviceföretaget Solreneriet har beslutat att säga upp kontraktet med tågföretaget MTR om att städa Stockholms tunnelbanetåg och depåer. Som en följd sägs 130 medarbetare upp. Bakgrunden är de kraftigt ökade volymerna av klotter.

Avtalet mellan MTR och Solreneriet om städning och klottersanering löpte ut i mars 2018. En avsiktsförklaring slöts om att justera villkoren i ett nytt avtal. Någon villkorsförändring eller nytt avtal har inte nåtts och därför väljer Solreneriet att säga upp avtalet.

– På grund av kraftigt ökade volymer av klotter, 100 procent på två år, städar och klottersanerar vi sedan en tid tunnelbanetågen och depåerna i Stockholm med förlust, säger Tina Wessman Hellstadius, Vd Solreneriet. Den situationen blir i längden omöjlig för oss att försvara. Jag förstår besvikelsen våra medarbetare kan känna, men hoppas att man inser att det rör sig om faktorer utanför vår kontroll.

Solreneriet kommer att tillhandahålla städning och klottersanering enligt avtal under uppsägningstiden.

– Vår personal är väl utbildad, har rätt utrustning och gör sitt yttersta för att möta uppdragsgivarens krav, säger Tina Wessman Hellstadius. Men vi har inte fått gehör för att anpassa ett gammalt avtal till dagens situation. Därför väljer vi att säga upp avtalet.

Att säga upp avtalet är ett led i att stärka bolaget och skapa en lönsam plattform för tillväxt. Solreneriet kommer i så stor utsträckning som det är möjligt att erbjuda uppsagda medarbetare andra jobb inom företaget.